Wszystkie posty Dziekanat Farmacja

Listopadowe wspomnienie

Listopad to miesiąc szczególnej pamięci o zmarłych

 

W dniu 4 listopada o godz. 18.00

w Kościele św. Teresy i św. Jana Bosko

w Łodzi przy ul. Kopcińskiego

zostanie odprawiona Msza Święta

w intencji zmarłych w minionym roku

nauczycieli akademickich oraz pracowników naszego Wydziału:

Profesora Ryszarda Wierzbickiego

Profesor Barbary Kotełko

Profesor Marii Michalskiej

Dr Stanisława Majeranowskiego

Dr Teresy Olczak-Andryszek

Mgr Małgorzaty Zysk

Informacja na temat potrzeby wsparcia jednostek ochrony zdrowia przez studentów Uczelni

Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, w imieniu Wojewody Łódzkiego i Władz Uczelni zwracamy się z prośbą do studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi o udzielenie wsparcia, poprzez świadczenie pracy na rzecz jednostek ochrony zdrowia.

Link do zgłoszenia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsy_gGQtp8CbDRBqg2BhweFniLepIs-XF5ec5LZ6c9zIccXQ/viewform

Przedłużanie ważności ELS – ważna informacja

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1833)  w przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Zatem elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność bez konieczności potwierdzenia ich ważności w sposób dotychczasowy, tj. poprzez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach legitymacji hologramu.

Słowacki Program Stypendialny

Słowacki Program Stypendialny

SAIA (eng. Slovak Academic Information Agency) zaprasza słowackich oraz zagranicznych studentów do skorzystania z programu stypendialnego: National Scholarship Programme of the Slovak Republic.

Program ma na celu wspieranie nauki, dydaktyki, badawczych i artystycznych pobytów na uniwersytetach i jednostkach badawczych oraz mobilności dwustronnych – zarówno dla osób przyjeżdżających na Słowację, jak i osób pochodzenia słowackiego za granicą.

Termin składania wniosków upływa 31 października o godzinie 16:00.

Więcej informacji można uzyskać także na oficjalnej stronie internetowej programu – www.scholarships.sk lub kontaktując się bezpośrednio z p. Ondrej Aradský  (nsp-foreign@saia.sk).

Program finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowacji.

SAIA to  pozarządowa organizacją non-profit, zajmującą się wdrażaniem programów i usług mających na celu między innymi udzielenie pomocy w internacjonalizacji edukacji i badań na Słowacji.

Zaproszenie na wykład „Praca safety assessora – teoria i praktyka”

Safety assessor – kim jest? Studencie, może to praca dla Ciebie? Szansa na ciekawy rozwój zawodowy? Pożądany zawód w dobie rozwoju branży kosmetycznej?

Safety assessor- to osoba, której wykształcenie (chemiczne, kosmetologiczne, farmaceutyczne i pokrewne), wiedza, ale też specjalistyczny kurs zakończony uzyskaniem certyfikatu, stanowią o bezpieczeństwie stosowanych przez nas produktów kosmetycznych. Zajmuje się oceną kosmetyku na podstawie informacji uzyskanych od producenta, ale również baz toksykologicznych. Konieczna jest również szczegółowa znajomość aktualnego prawa w tej dziedzinie.

Dyrektywa Kosmetyczna nakłada na producenta kosmetyków obowiązek dochowania szczególnej staranności dotyczący bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Nad bezpieczeństwem kosmetyku czuwa safety assessor, który zajmuje się opracowywaniem raportów bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Tylko kosmetyki posiadające raport bezpieczeństwa mogą zostać wprowadzone do obrotu.

Aby dowiedzieć się, jak ciekawy jest to zawód, weź udział w spotkaniu z dr n. chem. Joanną Fabrowską -Balą, absolwentką chemii kosmetycznej UMCS w Lublinie i UAM w Poznaniu, właścicielką firmy Cosmetics Care (http://www.cosmeticscare.eu/o-mnie/) oferującą fachową pomoc w zakresie oceny bezpieczeństwa kosmetyków, przygotowywaniu dokumentacji produktów kosmetycznych i weryfikacji zgodności produktów z obowiązującymi przepisami prawnymi. Jest autorką bloga dotyczącego regulacji prawnych w sektorze kosmetycznym. Pasjonatka kosmetyków, szczególnie tych, które bazują na substancjach botanicznych.

Gdzie? Wydział Farmaceutyczny, Aula im. prof. Zofii Jerzmanowskiej (4A i 4B)

Kiedy? 13 października 2020 roku o godzinie 16:30

Dla kogo? Studenci kierunków: analityka medyczna, biotechnologia, farmacja, kosmetologia

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, liczba miejsc ograniczona – zapisy droga mailową, chęć udziału w wykładzie proszę zgłaszać mailowo na adres: anna.erkiert-polguj@umed.lodz.pl

Oferta stypendialna DAAD Niemcy

Zapraszamy na cykl spotkań informacyjnych online na temat stypendiów DAAD do Niemiec.

Spotkania skierowane są do studentów, absolwentów i doktorantów, a także pracowników biur współpracy z
zagranicą polskich uczelni i wszystkich osób zainteresowanych programami stypendialnymi DAAD.

Cykl obejmuje cztery spotkania. Można wziąć udział w wybranych wydarzeniach lub zarejestrować się na wszystkie:

  • 12 i 14 października (termin do wyboru), godz. 15.00-15.45: Stypendia DAAD do Niemiec: możliwości, zasady, terminy
  • 19 października, godz. 15.00-15.45: Stypendia na studia typu Master w Niemczech
  • 4 listopada, godz. 15.00-15.45:  Stypendia na kursy jęz. niemieckiego w Niemczech

Szczegółowe informacje i rejestracja:
https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/cykl-webinarow-stypendia-daad-do-niemiec/

Facebook:
https://www.facebook.com/daadpolska/photos/a.264082400426596/1628137847354371

Szczegółową ofertę stypendialną, inne pomocne informacje oraz kontakt do DAAD w Warszawie znajdą Państwo na stronie internetowej www.daad.pl

Broszura DAAD

List Władz Wydziału

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci i Pracownicy Wydziału Farmaceutycznego,

przed nami kolejny rok akademicki, ale już teraz wszyscy mamy świadomość, że będzie to rok wyjątkowy. Przed całą naszą społecznością stoi wielkie wyzwanie, aby w czasie pandemii COVID-19 zachować ciągłość i odpowiedni poziom kształcenia przyszłych farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych i kosmetologów.

W zawodach medycznych, których kształcenie opiera się głównie na zajęciach praktycznych, laboratoryjnych i klinicznych, nie możemy prowadzić nauczania wyłącznie w formie online. Dlatego podjęliśmy decyzję, że na naszym Wydziale zajęcia prowadzone będą w formie mieszanej, ze znaczącym udziałem zajęć stacjonarnych. Dzięki wysiłkom Kierowników przedmiotów i pracowników Dziekanatu udało się wypracować plany umożliwiające prowadzenie wykładów w formie zdalnej (synchronicznej lub asynchronicznej) oraz przeważającej większości pozostałych zajęć (seminariów, ćwiczeń praktycznych, laboratoryjnych i klinicznych) w formie stacjonarnej w siedzibie Uniwersytetu. Szczegółowe informacje o formie i trybie prowadzenia zajęć z poszczególnych przedmiotów Studenci będą mogli znaleźć w sylabusach przedmiotów zamieszczonych w Wirtualnej Uczelni.

Zachęcamy również Starostów poszczególnych lat do pozostawania w stałym kontakcie z Kierownikami przedmiotów. Musimy mieć świadomość, że na obecnym etapie nikt nie jest w stanie przewidzieć, jaki będzie dalszy przebieg epidemii. Dlatego prosimy zarówno Studentów, jak i Pracowników o wyrozumiałość i elastyczność w przystosowywaniu do pojawiających się nowych sytuacji. Ponieważ nie możemy wykluczyć, że obecne zasady prowadzenia zajęć będą modyfikowane już w trakcie roku akademickiego.

Na koniec gorąca prośba do wszystkich Państwa, w obecnej sytuacji epidemiologicznej musimy przede wszystkim zachować szczególną ostrożność i rozsądek oraz pamiętać o wymogach sanitarno-epidemiologicznych. Podstawowym warunkiem prowadzenia bezpiecznych zajęć dydaktycznych jest niebagatelizowanie zagrożenia, noszenie maseczek, fartuchów, mycie i dezynfekcja rąk.
Bądźmy rozsądni i odpowiedzialni za siebie i innych, tylko to pozwoli nam w bezpieczny sposób zrealizować zaplanowany na ten rok program oraz zachować wysoką jakość nauczania.

Dziekan i Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi

Kondolencje

Zmarła prof. dr hab. Maria Michalska

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 29 sierpnia 2020 roku zmarła prof. dr hab. Maria Michalska, kierownik Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi w latach 1977–1993.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 16 września 2020 r. o godz.: 14:00 na Starym Cmentarzy przy ul. Ogrodowej w Łodzi.

Pani profesor urodziła się w Krakowie 3 lipca 1923 roku. Do wybuchu II Wojny Światowej uczęszczała do Gimnazjum Polskiego w Gdańsku. Świadectwo dojrzałości uzyskała w czasie wojny uczęszczając na tajne komplety w gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Warszawie. Rozpoczęte w 1942 roku studia chemiczne na tajnych kompletach Politechniki Warszawskiej przerwane zostały wybuchem Powstania Warszawskiego, w którym pani prof. Michalska czynnie uczestniczyła jako żołnierz AK.

Po zakończeniu wojny pani profesor kontynuowała studia chemiczne, początkowo na Politechnice Łódzkiej, a następnie w Uniwersytecie Łódzkim uzyskując w roku 1952 dyplom magistra filozofii w zakresie chemii. W 1958 roku w Uniwersytecie Łódzkiem otrzymała stopień kandydata nauk chemicznych (promotorem pracy była pani prof. dr hab. Zofia Jerzmanowska). Stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych w zakresie chemii organicznej pani prof. Michalska uzyskała w 1969 roku.

Pani prof. Maria Michalska, jeszcze jako studentka Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczęła pracę w Katedrze Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi, w której kontynuowała karierę akademicką zwieńczając ją uzyskaniem tytułu profesora nadzwyczajnego (1982) i stanowiska profesora zwyczajnego (1992).

Jako stypendystka fundacji Rockefellera odbyła staż naukowy w University of Cambridge (Anglia), w laboratorium kierowanym przez laureata nagrody Nobla, prof. Aleksandra Todda (1958-1959), a następnie w University of East Anglia w Norwich w zespole prof. Alana R. Katritzky’ego (1974). Jako Visiting Professor prowadziła wykłady w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych m.in. Bochum University (Niemcy), University of Florida (Gainsville, USA), University of Wisconsin (Madison, USA), University of Jerusalem (Israel), Osaka University (Japonia), Max Planck Institut (Getynga, Niemcy).

Pod kierunkiem pani prof. Marii Michalskiej Zakład Chemii Organicznej stał się wiodącą jednostką prowadzącą liczące się w świecie badania w dziedzinie chemii cukrów.

Pani profesor była cenionym wychowawcą wielu pokoleń studentów prowadząc działalność dydaktyczną w zakresie chemii organicznej. Była promotorem w pięciu przewodach doktorskich. Spośród doktorantów pani profesor trzy osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego.

Otrzymała nagrody Ministra Zdrowia, Polskiej Akademii Nauk i Rektora AM w Łodzi. Za swoją działalność zawodową i społeczną została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem 50-lecia Akademii Medycznej w Łodzi.

W 2003 roku na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum dedykowane pani prof. Marii Michalskiej, zaś w roku 2008 na uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Łódzkiego miało miejsce odnowienie doktoratu pani profesor.

Społeczność uniwersytecka przekazuje na ręce Bliskich i Przyjaciół Zmarłej Pani Profesor wyrazy współczucia.

Kondolencje

Z przykrością informujemy, że 27 sierpnia 2020 r. zmarła Prof. dr hab. n. farm. Barbara Kotełko, farmaceutka, w latach 1982–1999 Kierownik Zakładu Syntezy i Technologii Środków Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej , wychowawca i nauczyciel akademicki.

Głęboko poruszeni przesyłamy Rodzinie i Bliskim wyrazy serdecznego współczucia.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 07 września 2020r. o godz. 11:00 w Kościele św. Antoniego przy ul. Antoniego 40 w Łodzi.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 10 września 2020 r. o godz. 11:15 na cmentarzu Wojskowym w Warszawie.

   

 Wspomnienie

Prof. Barbara Kotełko urodziła się 31 stycznia 1927 r. w Drożęcinie (powiat Łomża). W czasie okupacji ukończyła Szkołę Chemiczną w Lublinie i uzyskała małą maturę. Tytuł zawodowy magistra farmacji otrzymała w 1951 r. na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Łodzi. Doktorem nauk farmaceutycznych została w 1960 r., a doktorem habilitowanym – w 1967 r.

Od 1950 r. do końca swego życia zawodowego związana była z Katedrą i Zakładem Technologii Chemicznej Środków Leczniczych Akademii Medycznej w Łodzi, gdzie pełniła kolejno funkcje asystenta, adiunkta, docenta, od 1977 r. – profesora nadzwyczajnego, a w latach 1989-1999 – profesora zwyczajnego.

Pani Profesor jest współautorką kilkudziesięciu oryginalnych prac naukowych, 26 patentów i zgłoszeń patentowych, obejmujących metody syntezy nowych związków chemicznych. W swoim dorobku ma także kilka świadectw racjonalizatorskich oraz autorstwo skryptów dla studentów. Za swoją działalność naukową była wielokrotnie wyróżniona nagrodami Rektora i Ministra Zdrowia.

W czasie swojej pięćdziesięcioletniej pracy dydaktycznej prowadziła ćwiczenia i wykłady z syntezy i technologii środków leczniczych. Była promotorem ponad 100 prac magisterskich, czterech doktorskich, opiekunem pięciu rozpraw habilitacyjnych. Wielokrotnie była recenzentem w przewodach habilitacyjnych oraz w postępowaniach o tytuł profesora. Pani Profesor była także promotorem doktoratu honoris causa, przyznanego przez Akademią Medyczną w Łodzi dla Profesora Waltera Rieda z Uniwersytetu we Frankfurcie.

Wiele osób zawdzięcza pani Profesor swoje osiągnięcia i sukcesy.

Przez dwie kadencje była członkiem Senatu AM, Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej i Wydziałowej Komisji ds. Reformy Studiów Farmaceutycznych, przewodniczącą Komisji Rektorskiej ds. Inwestycji i Budżetu.

Poza pracą na Uczelni, kierowała także innymi zespołami badawczymi, m.in. w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie (1976-1985) oraz Instytucie Przemysłu Farmaceutycznego w Warszawie (1976-1980). Przez wiele lat współpracowała z Instytutem Farmakologii PAN w Warszawie.

Pani Profesor była członkiem Komitetu Terapii Doświadczalnej PAN (1971-1986), Komisji Leku Syntetycznego PAN (1981-2000) oraz Komisji Farmaceutycznej KBN. Działała na rzecz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Za zawodową i społeczną działalność została odznaczona między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia PolskiZłotym Krzyżem Zasługi. Wyróżniona była tytułem  Zasłużony Nauczyciel, medalami: Brązowym, SrebrnymZłotym za Zasługi dla Obronności Kraju oraz odznakami za Wzorową Pracę w Służbie ZdrowiaZa Zasługi dla miast ŁodziPiotrkowa.

Pani Profesor pozostanie w naszej pamięci jako wzór Człowieka o ogromnej kulturze i wielkim sercu, zaangażowanego w sprawy naszej społeczności. Taką Ją zapamiętamy. Odejście Pani Profesor napawa nas smutkiem i żalem.