Category Archives: Aktualności

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, mając na względzie bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników administracyjnych od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  pracuje w trybie pracy zdalnej.

Jesteśmy dla Państwa dostępni pod adresami e-mail:

Alicja Wrężel – alicja.wrezel@umed.lodz.pl
Agnieszka Dąbek – agnieszka.dąbek@umed.lodz.pl
Aleksandra Jóźwiak – aleksandra.jozwiak@umed.lodz.pl
Marta Kaźmierczak – marta.anna.kazmierczak@umed.lodz.pl
Joanna Słoniowska – joanna.sloniowska@umed.lodz.pl
Izabela Wojciechowska – izabela.wojciechowska@umed.lodz.pl

Prosimy o kierowanie wszelkich dokumentów w postaci skanu.
Ewentualną korespondencję papierową, prosimy kierować do Kancelarii Głównej UM.
Na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiemy mailowo.

Decyzja podyktowana jest zaleceniami zawartymi w Komunikacie Rektora w sprawie organizacji pracy uczelni w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia z dnia 16 marca b. r. https://umed.pl/komunikat-rektora-w-sprawie-organizacji-pracy-uczelni-w-zwiazku-z-ogloszeniem-stanu-zagrozenia-epidemicznego/ oraz w Komunikacie Rektora z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy uczelni w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego https://umed.pl/komunikat-rektora-z-dnia-18-marca-2020-r-w-sprawie-organizacji-pracy-uczelni-w-zwiazku-z-ogloszeniem-stanu-zagrozenia-epidemicznego/

Z poważaniem
mgr Alicja Wrężel
Kierownik Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego

Komunikat ws. możliwości ukończenia praktyk zawodowych w aptece przez studenta farmacji

Komunikat ws. możliwości ukończenia praktyk zawodowych w aptece przez studenta farmacji

13.03.2020

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowa z dnia 16 lutego 2009 r w sprawie praktyki zawodowej w aptece (Dz. U. z 2009 r. poz. 215), usprawiedliwioną nieobecnością na praktyce niewymagającą przedłużenia czasu trwania praktyki jest m.in. niezdolność w ciągu 6 miesięcy do odbywania praktyki z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych przez okres do 14 dni.

Mając na uwadze panujący stan szczególny i konieczność podejmowania działań związanych z wdrażaniem rozwiązań dotyczących koronawirusa COVID-19 uprzejmie informujemy, iż stan ten uznaje się za zdarzenie losowe wpisujące się w deficjencję zdarzenia określanego w ww. rozporządzeniu.

Wobec powyższego, osoby które w okresie trwania 6-miesięcznej praktyki dotychczas nie korzystały z prawa do 14-dniowej usprawiedliwionej nieobecności na praktykach (łącznie) mogą z prawa tego skorzystać bez konieczności przedłużania praktyki i ubiegać się o wydanie dyplomu ukończenia studiów, a następnie prawa wykonywania zawodu farmaceuty.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-mozliwosci-ukonczenia-praktyk-zawodowych-w-aptece-przez-studenta-farmacji

KONKURS „Mam Pomysł na Startup”

BUDUJEMY ŁÓDŹ NA MARSA!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE  „Mam Pomysł na Startup”

KONKURS SKIEROWANY JEST DO twórców innowacyjnych projektów zarówno naukowych, technologicznych jak i kreatywnych/artystycznych we wczesnej fazie rozwoju.

PODCZAS KONKURSU, STARTUPY WEZMĄ UDZIAŁ W 6 MIESIĘCZNYM MENTORINGU koordynowanym przez Politechnikę Łódzką. W tym roku zaproszenie do współpracy przyjęło ponad 40 mentorów z kraju oraz z zagranicy. Dodatkowym wsparciem dla uczestników będą organizowane warsztaty, indywidualne spotkania z ekspertami, inwestorami oraz analitykami biznesowymi.

W FINAŁOWYM ETAPIE, uczestnicy otrzymają szansę prezentacji projektu przed kluczowymi inwestorami z kraju oraz z zagranicy podczas organizowanego przy współpracy z Uniwersytetem Łódzkim VC Speed Dating oraz zawalczą o nagrody sponsorowane przez Parterów Konkursu w formie finansowej, rzeczowej oraz usługowej o wartości przekraczającej 200 000 PLN.

DO KONKURSU MOŻNA ZGŁASZAĆ zarówno projekty, usługi zmieniające świat globalnie, jak i te mniejsze nowatorskie wpisujące się w potrzeby lokalnego rynku.

REKRUTACJA do konkursu będzie prowadzona do 17 marca 2020 r.

W KONKURSIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ osoby fizyczne/ zespoły projektowe oraz przedsiębiorcy działający na rynku  nie dłużej niż 36 miesięcy.

Ubiegłoroczną edycję konkursu wygrał projekt ARIMTECH. Firma specjalizuje się w produkcji wysokowydajnych bioreaktorów, do ciągłej hodowli komórek macierzystych, które odgrywają znaczącą rolę w medycynie. Uczestnicy konkursu walczyli również o nagrody sponsorowane przez partnerów konkursu oraz o tytuł „Laureata Plebiscytu Internetowego”. Ten trafił do Brave Boy Studio, studia kreacji wizualnej. Wśród pozostałych laureatów znalazły się projekty: I Love Sport, P3T Studio, FindAir ONE, Corkoration, Tahero, Pozytywny Mobilny Trener personalny, LOVISH – kosmetyki w pełni naturalne i biodegradowalne, Soft Awale, Soundsitive Studio, Runvido, aleCZAD noSMOG, Cosmetomat.

 

WAŻNE TERMINY

17 Marzec – Ostatni dzień przyjmowania aplikacji

30/31 Marzec – Drugi etap rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjne

2 Kwietnia – Ogłoszenie wyników

16 Kwietnia –Gala inauguracyjna Konkursu

Kwiecień – Październik  – Sesje mentoringowe, warsztaty , doradztwo

02 Października – Kapituła Konkursu

16 Październik – Gala finałowa

20 Listopada – VC Speed Dating

 

Organizator:

Urząd Miasta Łodzi
Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104 a, 90-926 Łódź; tel.: 42 638 59 39 /42 638 59 31;  e-mail: boi@uml.lodz.pl

Konkurs prac magisterskich dla kierunku analityka medyczna

26 lutego 2020 roku na naszym Wydziale odbył się Konkurs Prac Magisterskich dla Kierunku Analityka Medyczna.

Członkowie Komisji Konkursowej – prof. uczelni Joanna Sikora, prof. Ewa Balcerczak, prof. uczelni Anna Kilanowicz-Sapota oraz przedstawiciel studentów Jarema Wódka, ocenili zakwalifikowane prace pod kątem zastosowanej metodyki badawczej oraz znaczenia dla dziedziny diagnostyki laboratoryjnej/medycyny laboratoryjnej oraz formy prezentacji i przeprowadzonej dyskusji. Wszystkie przedstawione prace prezentowały wysoki poziom merytoryczny. Na podstawie sumy punktów przyznanych poszczególnym kryteriom Komisja Konkursowa ustaliła zwycięzców konkursu:

I miejsce zdobyła mgr Patrycja Broda za pracę wykonaną w Zakładzie Neuroendokrynologii UM pod opieką prof. Katarzyny Winczyk.

II miejsce przyznano ex aequo trzem uczestnikom, nagrody zdobyły:

mgr Daria Adamczewska za pracę wykonaną w Zakładzie Endokrynologii Płodności pod opieką prof. Jolanty Słowikowskiej-Hilczer.

mgr Kamila Wojciechowska za pracę pod opieką prof. uczelni Anny Kilanowicz-Sapoty.

mgr Anna Maria Krakowska za pracę w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej pod opieką dr Kingi Rośniak – Bąk.

III miejsca nie przyznano

Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Łódzkie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej oraz upominki rzeczowe ufundowane przez Dziekana Wydziału Farmaceutycznego.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

KOMUNIKAT REKTORA W SPRAWIE SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ WE WŁOSZECH – KORONAWIRUS

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną we Włoszech jesteśmy w stałym kontakcie z Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w Łodzi. Do czasu przekazania nam aktualnych rekomendacji stosujemy się do zaleceń z załączonego komunikatu GIS (z dn. 14 lutego 2020 r.)

Osobom, które w ostatnich dniach wróciły z  Włoch, w szczególności z regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum (nawet jeżeli nie miały kontaktów z osobami chorymi, sami czują się dobrze, czują się zdrowi) stanowczo zalecamy ograniczenie aktywności  społecznej przez 14 dni (pozostanie w domu), monitoring stanu zdrowia i stały kontakt z Inspekcja Sanitarną. Jeśli w ciągu 14 dni pojawią się w dolegliwości ze strony układu oddechowego, należy zgłosić się do lekarza chorób zakaźnych.

Studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, których dotyczy powyższy komunikat, proszeni są o kontakt z prowadzącymi zajęcia, a prowadzących zajęcia prosimy o liberalne i elastyczne podejście do sposobu zaliczenia zajęć przez osoby będące w grupie ryzyka.

Komunikat GIS – zobacz

Sprawę należy traktować jako pilną i ważną.

Rektor
Prof. dr hab. Radzisław Kordek

EIT Health Smart-Up Lab

Szanowni Studenci i Doktoranci,

Enter the entrepreneurs Jungle and start Your Adventure!!!

 

We would like to invite you to 3-months international solution-driven e-Lab education programme for future innovation leaders!

It’s 4th edition of EIT Health Smart-Up Lab programme organized in Łódź (Poland), Naples (Italy) and Tartu (Estonia).

Take part and learn about ideation processes, business planning, entrepreneurship, value creation, market research, financing, product presentation, fast prototyping, speed dating, design thinking and many other issues connected with business creation.

The project also assumes the creation of interdisciplinary project teams, that will develop their ideas and products under dedicated mentoring. Print Your Ideas in 3D, an find the way to the market!

Payment for the participation is 100 PLN, the majority of programme costs is covered by the EIT Health.

The spring edition of the programme will be provided in English.

 

WHERE: Most of the activities will take place in the Information and Library Center of the Medical University of Lodz at 2 Muszyńskiego St.

WHEN: The Spring edition starts in March 2020

HOW: Don’t hesitate, register now! We wait for the applications till 29.02.2020

Check it out: http://enterthejungle.eu/

Click for more info and registration form: http://medihub.zone/sul2020

 

 

 

 

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego

Szanowni Państwo,

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XIV edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium odbędzie się w terminie od 27 stycznia 2020 r. do 21 lutego 2020 r.

O jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „student” w 2020 roku mogą ubiegać się studenci wszystkich kierunków realizowanych na Naszym Wydziale.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej lodzkie.pl

II Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji naukowo-szkoleniowej.
„II Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej” organizowanej przez Katedrę Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Konferencja odbędzie się 27 marca 2020 roku w budynku głównym Wydziału Farmaceutycznego, ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław. Uroczyste otwarcie konferencji jest zaplanowane na godzinę 09:00.

Zaplanowane są trzy sesje tematyczne: medycyna podróży, medycyna transplantacyjna oraz alergologia i immunologia.
Dodatkowo przewidzieliśmy dwie sesje warsztatowe: „Diagnostyka laboratoryjna w monitorowaniu zdrowia reprodukcyjnego człowieka” oraz „Kontrola jakości w codziennej praktyce”.

Diagnostom laboratoryjnym przysługuje 8 twardych punktów edukacyjnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.konferencje.umed.wroc.pl/wroclawskiespotkanieml

 

Konkurs prac magisterskich – Analityka medyczna

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego oraz Łódzkie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej (ŁTSML) zapraszają absolwentów kierunku Analityka medyczna do uczestnictwa w Konkursie prac magisterskich,który odbędzie się 26 lutego 2020 roku o godzinie 17:00 w sali Rady Wydziału (ul. Muszyńskiego 1).

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac magisterskich związanych z tematyką diagnostyki laboratoryjnej/medycyny laboratoryjnej studentów kierunku analityka medyczna w roku akademickim 2018/2019.

Regulamin Konkursu prac magisterskich.

Wykład „Co musisz wiedzieć o transplantologii?”

W dniu 05 grudnia 2019 roku w Audytorium im. Profesor Zofii Jerzmanowskiej Gmachu Farmacji przy ul. Muszyńskiego 1 odbyło się interdyscyplinarne spotkanie pracowników i studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz przedstawicieli Rady Okręgowej Izby Aptekarskiej i członków Samorządu Aptekarskiego. Podczas spotkania wykład „Co musisz wiedzieć o transplantologii” wygłosiła prof. dr hab. Ilona Kurnatowska – kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Tematyka spotkania obejmowała historię transplantacji, kwalifikacje do leczenia, warunki dawstwa, życie po przeszczepie oraz rolę psychologa.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczestników.