Category Archives: Studenci

Praktykuj w Łodzi-staże wakacyjne” w ramach „Młodzi w Łodzi”

Rusza rekrutacja w największym łódzkim programie stażowym

Choć aktualna sytuacja gospodarcza w kraju jest trudna, wszyscy działamy na zwolnionych obrotach i dotyka to również przedsiębiorców, to jak się okazuje, łódzcy pracodawcy mobilizują siły i optymistycznie patrzą w przyszłość, otwierając swoje drzwi dla młodych łódzkich studentów i absolwentów. Dowodem na ten stan rzeczy jest fakt, że rozpoczyna się właśnie rekrutacja do X już edycji projektu „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne” organizowanego w ramach programu „Młodzi w Łodzi”, odpowiadając na potrzeby zarówno biznesu, jak i młodych ludzi, poszukujących doświadczenia zawodowego i stawiających pierwsze kroki na rynku pracy.

Zapraszamy wszystkich łódzkich studentów i absolwentów do aplikowania na płatne staże, oferta jest bogata, bo 60 najlepszych łódzkich pracodawców oczekuje na przyjęcie ponad 300 stażystów. Wszystkie staże w projekcie są płatne od minimum 2600 zł brutto do nawet 5000 zł brutto na miesiąc. Wśród partnerów tegorocznej edycji programu znalazły się firmy z branż: BPO/SSC, IT, R&D, farmaceutycznej, drogeryjnej, biotechnologicznej, produkcyjnej, automotive, logistycznej, budowlanej, elektrycznej, finansowej, księgowej, administracyjnej, edukacyjnej czy marketingowej. Staże pozwalają zapoznać się studentom z realnymi wyzwaniami, jakie stawia przed nimi biznes, a także umożliwiają zdobyć zatrudnienie. Nasze doświadczenie pokazuje, że większość firm współpracujących z nami nawiązuję z wybranymi osobami dalszą współpracę po zakończonym stażu. Przez 10-letni okres trwania projektu łódzcy pracodawcy zatrudnili blisko 1400 łódzkich studentów i absolwentów.

Rekrutacja kandydatów na staże potrwa od 1 kwietnia do 14 maja 2020 r. na stronie www.praktyki.lodz.pl. A więc zaloguj się na stronie, wybierz ofertę dla siebie i aplikuj!

Stażyści zostaną wyłonieni pod koniec czerwca, a staże będą odbywać się od lipca do września.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: www.praktyki.lodz.pl oraz na Facebooku „Młodzi w Łodzi”.

Wolontariusze poszukiwani!

Drodzy Studenci,

Wkraczamy w wyjątkowy, trudny czas. Epidemia nie daje za wygraną, a jej rozwój nabiera tempa. Chorych przybywa każdego dnia. Coraz trudniej sprostać lekarskim obowiązkom. Jeszcze wiele przed nami, ale już teraz lekarze, pielęgniarki, służby wspomagające ich prace wymagają wsparcia. Liczą się każde ręce, by pomóc.

Nie chcemy Was rzucać na pierwszą linię frontu, do kontaktu z chorymi. Potrzebujemy jednak wsparcia dla tych, którzy to robią.  Jesteście przygotowani do podjęcia takich zadań – uzupełniania dokumentacji medycznej, pracy przy dostawach sprzętu, artykułów medycznych, działań właściwych służb sanitarno-epidemiologicznych, pomocy organizacyjnej. Liczymy na Waszą pomoc. Tak jak my – wybraliście zawód, który determinuje bezwarunkową i bezgraniczną pomoc potrzebującym.  Wiem, że nie muszę Wam tego przypominać i pomożecie. Tę  prośbę kieruję do wszystkich studentów.

Uczelnia i jej szpitale intensywnie przygotowują się do głównej fali zakażeń. Włączyliśmy się intensywnie w działania sztabu kryzysowego, szykując m.in. laboratoria diagnostyczne do wykrywania Covid-19. Szpitale są w najwyższej możliwej gotowości. Ale wiele będzie zależało od ludzi z ochrony zdrowia. Im trzeba pomóc. Także swoją obecnością. W czasach zdalnego nauczania, to prawdziwy egzamin charakteru…

Dzisiaj nie czas na patrzenie wstecz. Bądźmy razem! Wszystkie ręce na pokład!

Rektor
prof. Radzisław Kordek

UWAGA!
Formularze rekrutacyjne wraz ze szczegółami dot. miejsca wolontariatu przesyłamy na Wasze uczelniane maile.

Informacja dla studentów kierunku Farmacja dotycząca 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej

Studenci, którzy zrealizowali program wymaganej praktyki zawodowej (zgodnie z komunikatem MZ https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-mozliwosci-ukonczenia-praktyk-zawodowych-w-aptece-przez-studenta-farmacji ) zobowiązani są dostarczyć kompletną dokumentację niezbędną do zaliczenia stażu oraz wydania dyplomu ukończenia studiów.

Oryginały dokumentów:

– dziennik stażowy, uzupełniony o pieczątki apteki oraz kompletną listą obecności

– potwierdzenie wpłaty za dyplom na swój indywidualny nr konta dostępny w WU, – ankieta dla stażystów dostępna pod adresem http://farmacja.umed.pl/wewnetrzny-system-zapewnienia-jakosci/ >> Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia >> Ankiety różne >> ankieta dla stażystów

– Elektroniczna legitymacja studencka

– wniosek o przesłanie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów tj. dyplomu i suplementu wraz z odpisami drogą pocztową, dostępny na stronie http://farmacja.umed.pl/do-pobrania/

proszę przesłać na adres Dziekanatu, ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź z dopiskiem dokumenty-staż , w okresie od 01.04.2020 r.

Brak kompletu dokumentów wyklucza zaliczenie praktyki zawodowej/wydanie dyplomu. W przypadku niekompletnych dokumentów student będzie poproszony o niezwłoczne ich uzupełnienie.

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, mając na względzie bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników administracyjnych od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  pracuje w trybie pracy zdalnej.

Jesteśmy dla Państwa dostępni pod adresami e-mail:

Alicja Wrężel – alicja.wrezel@umed.lodz.pl
Agnieszka Dąbek – agnieszka.dąbek@umed.lodz.pl
Aleksandra Jóźwiak – aleksandra.jozwiak@umed.lodz.pl
Marta Kaźmierczak – marta.anna.kazmierczak@umed.lodz.pl
Joanna Słoniowska – joanna.sloniowska@umed.lodz.pl
Izabela Wojciechowska – izabela.wojciechowska@umed.lodz.pl

Prosimy o kierowanie wszelkich dokumentów w postaci skanu.
Ewentualną korespondencję papierową, prosimy kierować do Kancelarii Głównej UM.
Na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiemy mailowo.

Decyzja podyktowana jest zaleceniami zawartymi w Komunikacie Rektora w sprawie organizacji pracy uczelni w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia z dnia 16 marca b. r. https://umed.pl/komunikat-rektora-w-sprawie-organizacji-pracy-uczelni-w-zwiazku-z-ogloszeniem-stanu-zagrozenia-epidemicznego/ oraz w Komunikacie Rektora z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy uczelni w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego https://umed.pl/komunikat-rektora-z-dnia-18-marca-2020-r-w-sprawie-organizacji-pracy-uczelni-w-zwiazku-z-ogloszeniem-stanu-zagrozenia-epidemicznego/

Z poważaniem
mgr Alicja Wrężel
Kierownik Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego

Komunikat ws. możliwości ukończenia praktyk zawodowych w aptece przez studenta farmacji

Komunikat ws. możliwości ukończenia praktyk zawodowych w aptece przez studenta farmacji

13.03.2020

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowa z dnia 16 lutego 2009 r w sprawie praktyki zawodowej w aptece (Dz. U. z 2009 r. poz. 215), usprawiedliwioną nieobecnością na praktyce niewymagającą przedłużenia czasu trwania praktyki jest m.in. niezdolność w ciągu 6 miesięcy do odbywania praktyki z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych przez okres do 14 dni.

Mając na uwadze panujący stan szczególny i konieczność podejmowania działań związanych z wdrażaniem rozwiązań dotyczących koronawirusa COVID-19 uprzejmie informujemy, iż stan ten uznaje się za zdarzenie losowe wpisujące się w deficjencję zdarzenia określanego w ww. rozporządzeniu.

Wobec powyższego, osoby które w okresie trwania 6-miesięcznej praktyki dotychczas nie korzystały z prawa do 14-dniowej usprawiedliwionej nieobecności na praktykach (łącznie) mogą z prawa tego skorzystać bez konieczności przedłużania praktyki i ubiegać się o wydanie dyplomu ukończenia studiów, a następnie prawa wykonywania zawodu farmaceuty.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-mozliwosci-ukonczenia-praktyk-zawodowych-w-aptece-przez-studenta-farmacji

Konkurs prac magisterskich dla kierunku analityka medyczna

26 lutego 2020 roku na naszym Wydziale odbył się Konkurs Prac Magisterskich dla Kierunku Analityka Medyczna.

Członkowie Komisji Konkursowej – prof. uczelni Joanna Sikora, prof. Ewa Balcerczak, prof. uczelni Anna Kilanowicz-Sapota oraz przedstawiciel studentów Jarema Wódka, ocenili zakwalifikowane prace pod kątem zastosowanej metodyki badawczej oraz znaczenia dla dziedziny diagnostyki laboratoryjnej/medycyny laboratoryjnej oraz formy prezentacji i przeprowadzonej dyskusji. Wszystkie przedstawione prace prezentowały wysoki poziom merytoryczny. Na podstawie sumy punktów przyznanych poszczególnym kryteriom Komisja Konkursowa ustaliła zwycięzców konkursu:

I miejsce zdobyła mgr Patrycja Broda za pracę wykonaną w Zakładzie Neuroendokrynologii UM pod opieką prof. Katarzyny Winczyk.

II miejsce przyznano ex aequo trzem uczestnikom, nagrody zdobyły:

mgr Daria Adamczewska za pracę wykonaną w Zakładzie Endokrynologii Płodności pod opieką prof. Jolanty Słowikowskiej-Hilczer.

mgr Kamila Wojciechowska za pracę pod opieką prof. uczelni Anny Kilanowicz-Sapoty.

mgr Anna Maria Krakowska za pracę w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej pod opieką dr Kingi Rośniak – Bąk.

III miejsca nie przyznano

Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Łódzkie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej oraz upominki rzeczowe ufundowane przez Dziekana Wydziału Farmaceutycznego.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

EIT Health Smart-Up Lab

Szanowni Studenci i Doktoranci,

Enter the entrepreneurs Jungle and start Your Adventure!!!

 

We would like to invite you to 3-months international solution-driven e-Lab education programme for future innovation leaders!

It’s 4th edition of EIT Health Smart-Up Lab programme organized in Łódź (Poland), Naples (Italy) and Tartu (Estonia).

Take part and learn about ideation processes, business planning, entrepreneurship, value creation, market research, financing, product presentation, fast prototyping, speed dating, design thinking and many other issues connected with business creation.

The project also assumes the creation of interdisciplinary project teams, that will develop their ideas and products under dedicated mentoring. Print Your Ideas in 3D, an find the way to the market!

Payment for the participation is 100 PLN, the majority of programme costs is covered by the EIT Health.

The spring edition of the programme will be provided in English.

 

WHERE: Most of the activities will take place in the Information and Library Center of the Medical University of Lodz at 2 Muszyńskiego St.

WHEN: The Spring edition starts in March 2020

HOW: Don’t hesitate, register now! We wait for the applications till 29.02.2020

Check it out: http://enterthejungle.eu/

Click for more info and registration form: http://medihub.zone/sul2020

 

 

 

 

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego

Szanowni Państwo,

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XIV edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium odbędzie się w terminie od 27 stycznia 2020 r. do 21 lutego 2020 r.

O jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „student” w 2020 roku mogą ubiegać się studenci wszystkich kierunków realizowanych na Naszym Wydziale.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej lodzkie.pl

Konkurs prac magisterskich – Analityka medyczna

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego oraz Łódzkie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej (ŁTSML) zapraszają absolwentów kierunku Analityka medyczna do uczestnictwa w Konkursie prac magisterskich,który odbędzie się 26 lutego 2020 roku o godzinie 17:00 w sali Rady Wydziału (ul. Muszyńskiego 1).

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac magisterskich związanych z tematyką diagnostyki laboratoryjnej/medycyny laboratoryjnej studentów kierunku analityka medyczna w roku akademickim 2018/2019.

Regulamin Konkursu prac magisterskich.

Festiwal DYSONANSE ŁDZ w Art Inkubatorze

Podgląd obrazu

 

 

Nadchodzi Festiwal DYSONANSE ŁDZ w łódzkim Art_Inkubatorze

Już 13 listopada w Łodzi spotkają się uczniowie, studenci, młodzi przedsiębiorcy i wszyscy poszukujący pomysłu na swoją karierę.
DYSONANSE ŁDZ to okazja do zdobycia wiedzy niezbędnej na rynku pracy, ale i zainspirowania się różnymi punktami widzenia. Wśród prelegentów
znajdą się między innymi Karol Paciorek, Paweł Tkaczyk, Michał Sadowski, Sandra Kubicka czy Rafał Masny.

Podczas festiwalu uczestnicy będą mogli wybrać jedną z sześciu tematycznych sal – Idee Fixe, YouTube, Dysonanse7on7, Łódź EXPO, Komunikacja i Design. W każdej z nich odbywają się 20-minutowe prelekcje, dyskusje i warsztaty. Każdy, kto pojawi się na wydarzeniu, może dowolnie przechodzić między salami. Miejsce na każdej z nich jest ograniczone, dlatego liczy się zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.

Wśród prelegentów znajdzie się zarówno wiele znanych osobistości związanych z Łodzią, jak i YouTuberów, przedsiębiorców czy celebrytów. Wszystkich łączy pasja i duża wiedza, którą podzielą się z uczestnikami. W programie znajdą się między innymi wystąpienia takie jak: Ile i jak zarabia się na YouTube? – Paweł Svinarski (Dla Pieniędzy), Własny biznes, wzloty i fackupy – czyli 5 rzeczy, które chciałbym wiedzieć, zanim zostałem przedsiębiorcą – Michał Sadowski czy 10 lat influencer marketingu w Polsce – Rafał Masny. W części wieczornej odbędzie się także projekcja etiud i animacji absolwentów oraz studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej.
– Ideą wydarzenia jest promocja Łodzi, zachęcenie młodych do kształcenia i rozwijania swojego biznesu właśnie w tym mieście. Chcemy pokazać perspektywy, ale i zachęcać do działania poprzez pokazanie osób, które odniosły sukces. Dysonans to przecież stan napięcia, kiedy mamy jednocześnie dwa elementy poznawcze. – mówi organizator Szymon Sikorski, CEO agencji Publicon.

Wydarzenie odbędzie się 13 listopada w Art_Inkubatorze, przy ulicy Tymienieckiego 3. Otwarta część festiwalu potrwa od 16:00 do 20:00. Po zakończeniu części głównej odbędzie się afterparty w Art Cafe na terenie Inkubatora – otwarte dla wszystkich uczestników konferencji, prelegentów i gości.
– Podczas festiwalu będziemy prezentować odmienne punkty widzenia i branże, pozornie sprzeczne światy – zderzać je i mieszać tak, by w efekcie motywować i zaciekawić Łodzią pokazując jej inną twarz: kreatywną, biznesową i artystyczną. Zapraszamy! – dodaje koordynator projektu, Katarzyna Bagińska.
Bilety na wydarzenie są dostępne w cenie 40 zł. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja na stronie: www.evenea.pl
Więcej informacji i szczegółowy program na stronie www.dysonanse.pl i FB https://www.facebook.com/events/759086377881921/