FARMACJA

praca magisterska:

 1. ocena promotora
 2. wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego – promotor
 3. oświadczenie promotora o akceptacji pracy magisterskiej
 4. druk dla recenzenta pracy
 5. oświadczenia studenta
 6. pierwsza strona pracy magisterskiej
 7. wykaz indywidualnych osiągnięć studenta (informacje do suplementu)

ANALITYKA MEDYCZNA

praca magisterska:

 1. druki dla promotora pracy
 2. druk dla recenzenta pracy
 3. oświadczenia studenta
 4. pierwsza strona pracy magisterskiej
 5. wykaz indywidualnych osiągnięć studenta (informacje do suplementu)

KOSMETOLOGIA

praca magisterska:

 1. druki dla promotora pracy
 2. druk dla recenzenta pracy
 3. oświadczenia studenta
 4. pierwsza strona pracy magisterskiej
 5. wykaz indywidualnych osiągnięć studenta (informacje do suplementu)

*Studenci w pierwszej kolejności zgłaszają się z kartą obiegową do Dziekanatu. Studenci zakwaterowani w Domu Studenta muszą uzyskać podpis w karcie w pierwszej kolejności w Dziekanacie.