*Studenci w pierwszej kolejności zgłaszają się z kartą obiegową do Dziekanatu. Studenci zakwaterowani w Domu Studenta muszą uzyskać podpis w karcie w pierwszej kolejności w Dziekanacie.