Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, mając na względzie bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników administracyjnych od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  pracuje w trybie pracy zdalnej.

Jesteśmy dla Państwa dostępni pod adresami e-mail:

Alicja Wrężel – alicja.wrezel@umed.lodz.pl
Agnieszka Dąbek – agnieszka.dąbek@umed.lodz.pl
Aleksandra Jóźwiak – aleksandra.jozwiak@umed.lodz.pl
Marta Kaźmierczak – marta.anna.kazmierczak@umed.lodz.pl
Joanna Słoniowska – joanna.sloniowska@umed.lodz.pl
Izabela Wojciechowska – izabela.wojciechowska@umed.lodz.pl

Prosimy o kierowanie wszelkich dokumentów w postaci skanu.
Ewentualną korespondencję papierową, prosimy kierować do Kancelarii Głównej UM.
Na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiemy mailowo.

Decyzja podyktowana jest zaleceniami zawartymi w Komunikacie Rektora w sprawie organizacji pracy uczelni w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia z dnia 16 marca b. r. https://umed.pl/komunikat-rektora-w-sprawie-organizacji-pracy-uczelni-w-zwiazku-z-ogloszeniem-stanu-zagrozenia-epidemicznego/ oraz w Komunikacie Rektora z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy uczelni w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego https://umed.pl/komunikat-rektora-z-dnia-18-marca-2020-r-w-sprawie-organizacji-pracy-uczelni-w-zwiazku-z-ogloszeniem-stanu-zagrozenia-epidemicznego/

Z poważaniem
mgr Alicja Wrężel
Kierownik Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego