Dodatkowa rekrutacja do projektu FARM@BIO

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniach i warsztatach w ramach projektu FARM@BIO, na które zostały jeszcze wolne miejsca.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dodatkowych zajęciach, które pozwolą na wzrost kompetencji oraz szans na rynku pracy!

Wszystkie informacje dostępne są tutaj.

Zaproszenie na wykład i seminarium w dniach 02-03.03.2017

 

Lista rankingowa Analityka Medyczna

Lista rankingowa Farmacja

Lista rankingowa Kosmetologia

 

Oświadczenie uczestnika projektu FARM@BIO (aktualizacja 31.05.2016)

Regulamin rekrutacji dla kierunku Analityka Medyczna

Regulamin rekrutacji dla kierunku Farmacja

Regulamin rekrutacji dla kierunku Kosmetologia

 

Deklaracja udziału dla studentów Analityki Medycznej (aktualizacja 31.05.2016)

Deklaracja udziału dla studentów Farmacji (aktualizacja 31.05.2016)

Deklaracja udziału dla studentów Kosmetologii (aktualizacja 31.05.2016)

Propozycje warsztatów i zajęć projektowych:

analityka medyczna (aktualizacja 02.06.2016)

farmacja (aktualizacja 02.06.2016)

kosmetologia

Rekrutacja:

Informacje o rekrutacji dla Analityki Medycznej

Informacje o rekrutacji dla Farmacji

Informacje o rekrutacji dla Kosmetologii (aktualizacja 03.06.2016)

Uwaga!!!

Uprzejmie prosimy o przyniesienie na rozmowy rekrutacyjne dokumentów informujących o średniej ocen lub potwierdzających aktywność w kołach naukowych, organizacjach studenckich lub udział w konferencjach itp.