Projekt FARM@BIO - rekrutacja

Uwaga!!!

Startuje rekrutacja do kolejnej edycji projektu FARM@BIO:

  • dla studentów analityki medycznej –   o godz.
  • dla studentów kosmetologii I stopnia – o godz.
  • dla studentów kosmetologii II stopnia – o godz.
  • dla studentów farmacji – 25.06. o godz. 11:30 sala 46

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie niezbędnych dokumentów:

Prosimy o wydrukowanie propozycji warsztatów i zajęć projektowych przeznaczonych dla danego kierunku i zaznaczenie krzyżykiem wybranych działań.

Propozycje warsztatów i zajęć projektowych:

analityka medyczna

farmacja

kosmetologia

Uwaga!!!

Uprzejmie prosimy o przyniesienie na rozmowy rekrutacyjne zaświadczenia dot. średniej ocen oraz dokumentów potwierdzających aktywność w kołach naukowych, organizacjach studenckich lub udział w konferencjach, itp.