I Spotkanie Szkoleniowo-Warsztatowe „Farmaceuci dla Pacjentów”

Szanowni Państwo,

zapraszamy na I Spotkanie Szkoleniowo-Warsztatowe „Farmaceuci dla Pacjentów”, które odbędzie się w dniu 20.10.2018 r. (sobota) w Gmachu Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na ul. Muszyńskiego 1.

W ramach Spotkania odbędzie się szkolenie dla farmaceutów poświęcone problematyce opieki farmaceutycznej nad seniorem z chorobą przewlekłą. Kurs Opieka farmaceutyczna: Geriatria” (S.C. 1.40/2018/1) zostanie zakończony testem sprawdzającym, którego zaliczenie umożliwi uzyskanie 8 punktów edukacyjnych w ramach szkolenia ciągłego, potwierdzone wydaniem certyfikatu. Warunkiem udziału farmaceutów w Spotkaniu jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty do Biura Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi (www.okp.umed.pl).

Koszt udziału dla magistrów farmacji to jedynie 35,- PLN.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://farmaceucidlapacjentow.umed.pl/

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!
Komitet Organizacyjny