I-sze Spotkanie Szkoleniowo-Warsztatowe „Farmaceuci dla Pacjentów”

Szanowni Państwo,

 

w sobotę 20.10.2018 w Gmachu Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi odbyło się I-sze Spotkanie Szkoleniowo-Warsztatowe „Farmaceuci dla Pacjentów. W wydarzeniu wzięło udział blisko 150 osób, w tym farmaceuci, pacjenci seniorzy oraz studenci IV i V roku na kierunku farmacja. Spotkanie „Farmaceuci dla Pacjentów” to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, którego program objął dwa panele: jeden dla farmaceutów (kurs S.C. 1.40/2018/1 „Opieka farmaceutyczna: Geriatria”) i jeden dla pacjentów. Wykłady wygłosiło wielu pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w tym pracownicy Wydziału Farmaceutycznego.

Mimo jesiennej aury, pacjenci seniorzy oraz farmaceuci nie zawiedli a Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze, kończąc się w późnych godzinach popołudniowych. Pacjenci byli szczególnie zadowoleni, ponieważ mieli okazję, by spokojnie porozmawiać z farmaceutami o problemach związanych ze stosowaną farmakoterapią. Z kolei farmaceuci chętnie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozwiązywania tychże problemów.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem przez JM Rektora UM w Łodzi – Prof. dr hab. Radzisława Kordka, przez Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – Prof. dr hab. Darię Orszulak-Michalak oraz Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej – Pana Mgr Pawła Stelmacha.

Organizatorzy wydarzenia pragną podziękować między innymi:

– wszystkim prelegentom, którzy wygłosili wykłady,
– farmaceutom – liderom stanowisk przeglądów lekowych,
– farmaceutom i pacjentom, którzy wzięli udział w Spotkaniu,
– pracownikom Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi,
– pracownikom Biura Promocji UM w Łodzi,
– studentkom i studentom na kierunku farmacja z IV i V roku
– oraz Patronom, Sponsorom i Partnerom, bez pomocy i bez wsparcia których nie odbyłoby się I-sze Spotkanie Szkoleniowo-Warsztatowe.

Więcej informacji i galerię zdjęć można znaleźć na stronie:

http://farmaceucidlapacjentow.umed.pl/


Komitet Organizacyjny:

dr hab. Magdalena Jasińska-Stroschein

dr hab. Anna Wiktorowska-Owczarek

dr Michał Dudarewicz
dr Marta Jóźwiak-Bębenista
dr Michał Karbownik