II KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA STUDENTÓW WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

W dniach 13-14 kwietnia 2018 r. na Wydziale Farmaceutycznym odbędzie się II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Studentów tego Wydziału.

Wśród zaproszonych gości znajdą się wybitni Wykładowcy naszej Uczelni oraz Przedstawiciele różnych grup pracodawców działających w obszarze farmacji, kosmetologii i diagnostyki laboratoryjnej. W trakcie Konferencji prowadzone będą zajęcia warsztatowe oraz wykłady przeznaczone dla Studentów kierunków: Farmacja, Analityka medyczna i Kosmetologia.

Konferencja organizowana jest z udziałem Przedstawicieli organizacji studenckich działających na Wydziale Farmaceutycznym: Młoda Farmacja, Studenckie Koło Naukowe Kosmetologii, Łódzkie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej.

Udział studentów w Konferencji jest bezpłatny. W programie przewidziany jest konkurs prezentowanych prac. W trakcie Konferencji planowane jest również spotkanie towarzyskie.

Otwarcie Konferencji nastąpi w dniu 13 kwietnia 2018 r. (piątek) o godzinie 12.45.

ZAPRASZAMY