Informacja dla studentów kierunku Farmacja dotycząca 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej

Studenci, którzy zrealizowali program wymaganej praktyki zawodowej (zgodnie z komunikatem MZ https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-mozliwosci-ukonczenia-praktyk-zawodowych-w-aptece-przez-studenta-farmacji ) zobowiązani są dostarczyć kompletną dokumentację niezbędną do zaliczenia stażu oraz wydania dyplomu ukończenia studiów.

Oryginały dokumentów:

– dziennik stażowy, uzupełniony o pieczątki apteki oraz kompletną listą obecności

– potwierdzenie wpłaty za dyplom na swój indywidualny nr konta dostępny w WU, – ankieta dla stażystów dostępna pod adresem http://farmacja.umed.pl/wewnetrzny-system-zapewnienia-jakosci/ >> Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia >> Ankiety różne >> ankieta dla stażystów

– Elektroniczna legitymacja studencka

– wniosek o przesłanie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów tj. dyplomu i suplementu wraz z odpisami drogą pocztową, dostępny na stronie http://farmacja.umed.pl/do-pobrania/

proszę przesłać na adres Dziekanatu, ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź z dopiskiem dokumenty-staż , w okresie od 01.04.2020 r.

Brak kompletu dokumentów wyklucza zaliczenie praktyki zawodowej/wydanie dyplomu. W przypadku niekompletnych dokumentów student będzie poproszony o niezwłoczne ich uzupełnienie.