Katedra Biofarmacji

Zakład Biofarmacji
Zakład Farmacji Szpitalnej
Zakład Farmakodynamiki
Zakład Farmakogenetyki

Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej

Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
Zakład Biotechnologii Farmaceutycznej
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej

Katedra Bromatologii

Zakład Bromatologii
Pracownia Jakości i Bezpieczeństwa Żywności
Pracownia Uszkodzeń Kwasów Nukleinowych

Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej

Zakład Chemii Bioorganicznej
Zakład Chemii Fizycznej i Biokoordynacyjnej
Pracownia Matematyki

Katedra Chemii Farmaceutycznej

Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji
Pracownia Bioanalizy
Pracownia Radiofarmacji

Katedra Chemii Medycznej

Zakład Chemii Analitycznej
Zakład Chemii Bionieorganicznej
Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych
Pracownia Informatyki – Analizy Komputerowej Leku
Pracownia Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
Pracownia Technologii Form Kosmetyków

Katedra Farmacji Stosowanej

Zakład Farmacji Aptecznej
Zakład Technologii Postaci Leku
Pracownia Kosmetyki Farmaceutycznej

Katedra Farmakognozji

Zakład Farmakognozji
Pracownia Diagnostyczna z Ogrodem Roślin Leczniczych

Katedra Kosmetologii

Zakład Chemii Surowców Kosmetycznych
Zakład Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej

Międzywydziałowa Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej

Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej
Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki

Międzywydziałowa Katedra Farmakologii Ogólnej, Klinicznej i Toksykologii

Zakład Toksykologii
Pracownia Toksykologii Żywności