Pracownia Uszkodzeń Kwasów Nukleinowych

Kierownik Pracowni:
Dr hab. prof. nadzw. Bolesław Karwowski

Tel. 42 677-91-36
e-mail: boleslaw.karwowski@umed.lodz.pl