Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

W dniu 23 września 2017 r. odbył się pod Protektoratem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Prof. dr hab. n. med. Radzisława Kordka Jubileuszowy Zjazd Absolwentów Wydziałów: Lekarskiego, Stomatologicznego i Farmaceutycznego.

O godz. 09:30 odbyła się Msza Święta w Kościele p.w. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi na ul. Piotrkowskiej 4 w intencji Absolwentów a o godz. 11:00 w Rektoracie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uroczyście otwarto Zjazd. Przemówienia wygłosili między innymi prof. dr hab. n. med. Marek L. Kowalski, dr n. med. Hanna Kołodziej-Maciejewska oraz Koleżanki i Koledzy Absolwenci.

W godzinach popołudniowych Absolwenci Wydziału Farmaceutycznego wzięli udział w spotkaniu koktajlowym w Gmachu Wydziału na ul. Muszyńskiego 1 (fotografie poniżej).