Kierunki Studiów na Wydziale Farmaceutycznym

Farmacja

Plan studiów

  • studia stacjonarne jednolite magisterskie
  • studia niestacjonarne (wieczorowe) jednolite magisterskie

Analityka Medyczna

  • studia stacjonarne jednolite magisterskie

Program kształcenia

Przewodnik dla studentów

Plan studiów

Kosmetologia

Plan studiów