Kierunki Studiów na Wydziale Farmaceutycznym

Farmacja

Plan studiów

 • studia stacjonarne jednolite magisterskie
 • studia niestacjonarne (wieczorowe) jednolite magisterskie

Analityka Medyczna

 • studia stacjonarne jednolite magisterskie

Program kształcenia

Przewodnik dla studentów

Plan studiów

Kosmetologia

Plan studiów

 • Studia I stopnia
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne wieczorowe
  • Niestacjonarne zaoczne
 • Studia II stopnia
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne zaoczne