Kondolencje

Zmarła prof. dr hab. Maria Michalska

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 29 sierpnia 2020 roku zmarła prof. dr hab. Maria Michalska, kierownik Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi w latach 1977–1993.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 16 września 2020 r. o godz.: 14:00 na Starym Cmentarzy przy ul. Ogrodowej w Łodzi.

Pani profesor urodziła się w Krakowie 3 lipca 1923 roku. Do wybuchu II Wojny Światowej uczęszczała do Gimnazjum Polskiego w Gdańsku. Świadectwo dojrzałości uzyskała w czasie wojny uczęszczając na tajne komplety w gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Warszawie. Rozpoczęte w 1942 roku studia chemiczne na tajnych kompletach Politechniki Warszawskiej przerwane zostały wybuchem Powstania Warszawskiego, w którym pani prof. Michalska czynnie uczestniczyła jako żołnierz AK.

Po zakończeniu wojny pani profesor kontynuowała studia chemiczne, początkowo na Politechnice Łódzkiej, a następnie w Uniwersytecie Łódzkim uzyskując w roku 1952 dyplom magistra filozofii w zakresie chemii. W 1958 roku w Uniwersytecie Łódzkiem otrzymała stopień kandydata nauk chemicznych (promotorem pracy była pani prof. dr hab. Zofia Jerzmanowska). Stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych w zakresie chemii organicznej pani prof. Michalska uzyskała w 1969 roku.

Pani prof. Maria Michalska, jeszcze jako studentka Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczęła pracę w Katedrze Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi, w której kontynuowała karierę akademicką zwieńczając ją uzyskaniem tytułu profesora nadzwyczajnego (1982) i stanowiska profesora zwyczajnego (1992).

Jako stypendystka fundacji Rockefellera odbyła staż naukowy w University of Cambridge (Anglia), w laboratorium kierowanym przez laureata nagrody Nobla, prof. Aleksandra Todda (1958-1959), a następnie w University of East Anglia w Norwich w zespole prof. Alana R. Katritzky’ego (1974). Jako Visiting Professor prowadziła wykłady w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych m.in. Bochum University (Niemcy), University of Florida (Gainsville, USA), University of Wisconsin (Madison, USA), University of Jerusalem (Israel), Osaka University (Japonia), Max Planck Institut (Getynga, Niemcy).

Pod kierunkiem pani prof. Marii Michalskiej Zakład Chemii Organicznej stał się wiodącą jednostką prowadzącą liczące się w świecie badania w dziedzinie chemii cukrów.

Pani profesor była cenionym wychowawcą wielu pokoleń studentów prowadząc działalność dydaktyczną w zakresie chemii organicznej. Była promotorem w pięciu przewodach doktorskich. Spośród doktorantów pani profesor trzy osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego.

Otrzymała nagrody Ministra Zdrowia, Polskiej Akademii Nauk i Rektora AM w Łodzi. Za swoją działalność zawodową i społeczną została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem 50-lecia Akademii Medycznej w Łodzi.

W 2003 roku na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum dedykowane pani prof. Marii Michalskiej, zaś w roku 2008 na uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Łódzkiego miało miejsce odnowienie doktoratu pani profesor.

Społeczność uniwersytecka przekazuje na ręce Bliskich i Przyjaciół Zmarłej Pani Profesor wyrazy współczucia.