Kondolencje

Z przykrością informujemy, że 27 sierpnia 2020 r. zmarła Prof. dr hab. n. farm. Barbara Kotełko, farmaceutka, w latach 1982–1999 Kierownik Zakładu Syntezy i Technologii Środków Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej , wychowawca i nauczyciel akademicki.

Głęboko poruszeni przesyłamy Rodzinie i Bliskim wyrazy serdecznego współczucia.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 07 września 2020r. o godz. 11:00 w Kościele św. Antoniego przy ul. Antoniego 40 w Łodzi.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 10 września 2020 r. o godz. 11:15 na cmentarzu Wojskowym w Warszawie.

   

 Wspomnienie

Prof. Barbara Kotełko urodziła się 31 stycznia 1927 r. w Drożęcinie (powiat Łomża). W czasie okupacji ukończyła Szkołę Chemiczną w Lublinie i uzyskała małą maturę. Tytuł zawodowy magistra farmacji otrzymała w 1951 r. na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Łodzi. Doktorem nauk farmaceutycznych została w 1960 r., a doktorem habilitowanym – w 1967 r.

Od 1950 r. do końca swego życia zawodowego związana była z Katedrą i Zakładem Technologii Chemicznej Środków Leczniczych Akademii Medycznej w Łodzi, gdzie pełniła kolejno funkcje asystenta, adiunkta, docenta, od 1977 r. – profesora nadzwyczajnego, a w latach 1989-1999 – profesora zwyczajnego.

Pani Profesor jest współautorką kilkudziesięciu oryginalnych prac naukowych, 26 patentów i zgłoszeń patentowych, obejmujących metody syntezy nowych związków chemicznych. W swoim dorobku ma także kilka świadectw racjonalizatorskich oraz autorstwo skryptów dla studentów. Za swoją działalność naukową była wielokrotnie wyróżniona nagrodami Rektora i Ministra Zdrowia.

W czasie swojej pięćdziesięcioletniej pracy dydaktycznej prowadziła ćwiczenia i wykłady z syntezy i technologii środków leczniczych. Była promotorem ponad 100 prac magisterskich, czterech doktorskich, opiekunem pięciu rozpraw habilitacyjnych. Wielokrotnie była recenzentem w przewodach habilitacyjnych oraz w postępowaniach o tytuł profesora. Pani Profesor była także promotorem doktoratu honoris causa, przyznanego przez Akademią Medyczną w Łodzi dla Profesora Waltera Rieda z Uniwersytetu we Frankfurcie.

Wiele osób zawdzięcza pani Profesor swoje osiągnięcia i sukcesy.

Przez dwie kadencje była członkiem Senatu AM, Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej i Wydziałowej Komisji ds. Reformy Studiów Farmaceutycznych, przewodniczącą Komisji Rektorskiej ds. Inwestycji i Budżetu.

Poza pracą na Uczelni, kierowała także innymi zespołami badawczymi, m.in. w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie (1976-1985) oraz Instytucie Przemysłu Farmaceutycznego w Warszawie (1976-1980). Przez wiele lat współpracowała z Instytutem Farmakologii PAN w Warszawie.

Pani Profesor była członkiem Komitetu Terapii Doświadczalnej PAN (1971-1986), Komisji Leku Syntetycznego PAN (1981-2000) oraz Komisji Farmaceutycznej KBN. Działała na rzecz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Za zawodową i społeczną działalność została odznaczona między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia PolskiZłotym Krzyżem Zasługi. Wyróżniona była tytułem  Zasłużony Nauczyciel, medalami: Brązowym, SrebrnymZłotym za Zasługi dla Obronności Kraju oraz odznakami za Wzorową Pracę w Służbie ZdrowiaZa Zasługi dla miast ŁodziPiotrkowa.

Pani Profesor pozostanie w naszej pamięci jako wzór Człowieka o ogromnej kulturze i wielkim sercu, zaangażowanego w sprawy naszej społeczności. Taką Ją zapamiętamy. Odejście Pani Profesor napawa nas smutkiem i żalem.