Konkurs prac magisterskich – Analityka medyczna – zmiana daty

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego oraz Łódzkie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej (ŁTSML) zapraszają absolwentów kierunku Analityka medyczna  do uczestnictwa w Konkursie prac magisterskich,który odbędzie się 24 stycznia 2019 roku o godzinie 17:30 w sali Rady Wydziału (ul. Muszyńskiego 1).

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac magisterskich związanych z tematyką diagnostyki laboratoryjnej/medycyny laboratoryjnej napisanych przez studentów kierunku analityka medyczna w roku akademickim 2017/2018.

Regulamin Konkursu prac magisterskich.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/196367747936765/