PUBLIKACJA W PRESTIŻOWYM CZASOPIŚMIE COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS

Pani Profesor Elżbieta Budzisz, kierownik Zakładu Chemii Surowców Kosmetycznych, opublikowała […]

Sukces publikacyjny pracowników Wydziału Farmaceutycznego

Najnowsza publikacja pod tytułem “Phytochemical Profile and Antioxidant Activity of…