Oferta pracy

OFERTA PRACY

Nazwa stanowiska:

Doktorant  (PhD Student)

Dziedzina:

Biologia medyczna

Sposób wynagradzania (wynagrodzenie w ramach umowy o pracę/stypendium):

Umowa o pracę na 0,7 etatu

Liczba ofert pracy:

1

Kwota wynagrodzenia/stypendium („X0 000 PLN pełne koszty wynagrodzenia, tj. orientacyjna kwota wynagrodzenia netto to X 000 PLN”):

Miesięczne wynagrodzenie brutto wraz z dodatkiem stażowym:

Brutto 3 960,00 PLN + benefit w postaci 13-tego wynagrodzenia. (Przybliżone miesięczne wynagrodzenie netto:

2879,54 PLN)

Data rozpoczęcia pracy:

30.09.2020

Okres zatrudnienia:

34 miesiące

Instytucja (zakład / instytut / wydział / uczelnia / instytucja, miasto):

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii

Kierownik/kierowniczka projektu:

Prof. Wojciech Młynarski

Tytuł projektu:

Fix Neutropenia (FIXNET): focusing on neutrophil proteases defects which serve as novel diagnostic and therapeutic options

Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM-Net Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Opis projektu:

Neutrofile (NG) stanowią najliczniejszą populację krwinek białych. Zaburzenia NG często wiążą się z nierealizowaniem szczepień ochronnych i/lub z wysokim ryzykiem infekcji zagrażających życiu (w Polsce ok. 3000 dzieci rocznie). W NG znajdują się wyspecjalizowane ziarnistości, w których skład wchodzi wiele białek, m.in. specyficzne neutrofilowe proteazy serynowe (NSP). Mutacje genów NSP często prowadzą do defektów neutrofili. NSP są zatem niezbędne do dojrzewania i funkcjonowania NG. Głównym celem niniejszego projektu jest połączenie danych klinicznych i genetycznych z danymi dotyczącymi biologii NSP z wykorzystaniem wysoce selektywnych znaczników chemicznych, służących do identyfikacji roli tych NSP w zaburzeniach funkcjonowania NG. Starania trzech ośrodków akademickich (konsorcjum FIXNET) przyczynią się do osiągnięcia powyższego celu projektu. Umożliwi to opracowanie unikalnych w skali światowej metod diagnostycznych i terapeutycznych chorób związanych z dysfunkcją NG

Zadania badawcze:

Izolacja DNA i RNA z materiału od pacjentów

Wykonywanie sekwencjonowania NGS, RNA seq

Potwierdzanie znalezionych zmian metoda sekwencjonowania Sangera i qPCR

Analiza danych wielkoskalowych

Analiza bioinformatyczna uzyskanych wyników

Pisanie publikacji i przygotowywanie doniesień konferencyjnych

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

1.      Doktorant (uczestnik Szkoły Doktorskiej )

2.      Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie zaawansowanym

3.      Znajomość podstawowych techniki biologii molekularnej

4.      Doświadczenie w pracy z DNA i RNA

5.      Mile widziana znajomość/ wiedza na temat sekwencjonowania NGS (DNA  i RNA)

6.      Odpowiedzialność i sumienność

7.      Gotowości do ciągłego doskonalenia umiejętności, podnoszenia kwalifikacji

Lista wymaganych dokumentów:

 

1.      CV wraz z wykazem publikacji, max. 3 strony A4.

2.      Dodatkowo załączniki umożliwiających ocenę najważniejszych osiągnięć naukowych i/lub wdrożeniowych z 3 lat  (pełne teksty publikacji, pełne teksty patentów, opisy wdrożeń),

 

Oferujemy:

Bardzo ciekawa tematykę badawczą

Możliwość samodzielnego rozwoju w prężnie działającym zespole naukowców o zasięgu międzynarodowym

Dodatkowe informacje o rekrutacji (np. adres strony www):

Rekrutacja będzie dwuetapowa:

1.      Wysłanie zgłoszeń

2.      Rozmowa z wybranymi kandydatami

W terminie do 7 dni od otrzymania informacji zwrotnej od komisji rekrutacyjnej, uczestnicy procesu rekrutacji mają prawo składać odwołanie. W odpowiedzi na odwołanie, zostanie powołana komisja odwoławcza, której opinia jest niezbędna przy akceptacji protokołów z rekrutacji przez FNP.

Link do strony Euraxess (dotyczy ogłoszeń na stanowiska doktorantów i młodych doktorów):

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail):

wojciech.mlynarski@umed.lodz.pl

katarzyna.babol-pokora@umed.lodz.pl

karolina.zwierzchowska@umed.lodz.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń:

15 lipca  2020

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. uprzejmie prosimy o zamieszczenie w treści ogłoszeń rekrutacyjnych klauzuli z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez Instytucję prowadzącą rekrutacje.