REKRUTACJA
INFORMACJE O SPECJALIZACJACH SPECJALIZACJE W TOKU:

KURSY JĘZYKOWE DO SPECJALIZACJI

Oddział Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UM w porozumieniu z Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Medycznych w Łodzi i Konsultantami Wojewódzkimi odpowiednich dziedzin prowadzi  specjalizacje dla diagnostów laboratoryjnych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U.04. 126.1319. i jego nowelizacje z 2006 i 2009 roku)  w zakresie:

  • Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
  • Laboratoryjnej Genetyki Medycznej
  • Laboratoryjnej Transfuzjologii  Medycznej
  • Laboratoryjnej Toksykologii Medycznej
  • Mikrobiologii Medycznej

Prawo zdobywania specjalizacji mają diagności laboratoryjny legitymujący się dwuletnim stażem w zawodzie.