SPECJALIZACJE W TOKU

KURSY

HARMONOGRAM

Oddział Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UM
w porozumieniu z Ośrodkiem Kształcenia Kadr Medycznych w Łodzi i Konsultantem Wojewódzkim  prowadzi:

  • SPECJALIZACJĘ W FARMACJI APTECZNEJ

w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r., Dz. U. z 2003 r. nr 101 poz. 941

Specjalizacja przeznaczona jest dla farmaceutów zatrudnionych w jednostce zgodnej z profilem specjalizacji i trwa nie krócej niż 3 lata. Specjalizację odbywa się pod kierunkiem Kierownika Specjalizacji, który zalicza poszczególne elementy szkolenia w Karcie Specjalizacyjnej.
Farmaceuta odbywa staż specjalizacyjny (w miejscu pracy), oraz kursy przewidziane programem specjalizacji (zorganizowane w postaci Modułów I-VIII) oraz zobowiązany jest do opracowania i publicznego przedstawienia pracy poglądowej z dziedziny farmacji aptecznej na temat uzgodniony z kierownikiem specjalizacji.
Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i dokonaniu niezbędnych formalności farmaceuta przystępuje do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego organizowanego przez Centrum Egzaminów Medycznych (CEM).
Egzamin państwowy przeprowadzany jest dwa razy w roku w sesji wiosennej od  dnia 15 maja do dnia 30 czerwca i w sesji zimowej od dnia 2 stycznia do dnia 15 lutego.