AFLOFARM: Opieka farmaceutyczna dla pacjentów uzależnionych od nikotyny 25.11.2017 r. 6 pkt. KURS BEZPŁATNY!

WARUNKI UCZESTNICTWA
HARMONOGRAM KURSÓW CIĄGŁYCH
PROGRAM KURSÓW CIĄGŁYCH
E-LEARNING – www.e-umed.pl
WAŻNE ADRESY

Oddział  Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego organizuje:

SZKOLENIA CIĄGŁE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. ( Dz.U. z dnia 29 lipca 2003)

Szkolenia te są przeznaczone dla farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych i organizowane jako kursy teoretyczne dotyczące postępu nauk farmaceutycznych, a w szczególności farmakoterapii, technologii postaci leków, farmacji aptecznej, szpitalnej i klinicznej, leku roślinnego, farmakologii, homeopatii, biotechnologii farmaceutycznej, farmakoekonomiki, zdrowia publicznego, prawa farmaceutycznego oraz metod zarządzania apteka i hurtownia farmaceutyczną.

  • Szkolenia realizowane są metodą kursów obejmujących cykl wykładów z danej dziedziny organizowanych w Łodzi w salach wykładowych Wydziału Farmaceutycznego UM ul. Muszyńskiego 1, w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UM w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 7 lub w innych miejscowościach na podstawie umów zawieranych z innymi podmiotami realizującymi te szkolenia.
  • Szkolenia  realizowane są także metodą internetowych programów edukacyjnych (e-learning).

Szkolenia kończą się sprawdzianem. Za odbyte szkolenia farmaceuta otrzymuje punkty edukacyjne.

SZKOLENIA  DLA OSÓB WYDAJĄCYCH PRODUKTY LECZNICZE I PROWADZĄCYCH SKLEPY SPECJALIZACYJNEGO ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO

Informacja o kursie