Opiekunowie poszczególnych lat:

 

FARMACJA

I rok – dr hab. n. farm. Łukasz Kuźma
Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
e-mail: lukasz.kuzma@umed.lodz.pl

II rok – dr n. farm. Agnieszka Jeleń
Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej
e-mail: agnieszka.jelen@umed.lodz.pl

III rok – dr n. farm. Sławomira Nowak
Zakład Farmakognozji
e-mail: slawomira.nowak@umed.lodz.pl

IV rok – dr n. farm. Dariusz Andrzejczak
Zakład Farmakodynamiki
e-mail: dariusz.andrzejczak@umed.lodz.pl

V rok – dr hab. n. farm. Elżbieta Bruchajzer
Zakład Toksykologii
e-mail: elzbieta.bruchajzer@umed.lodz.pl

 

ANALITYKA MEDYCZNA

I rok – dr hab. n. farm. Jolanta Nawrot-Modranka
Zakład Chemii Bionieorganicznej
e-mail: jolanta.nawrot-modranka@umed.lodz.pl

II rok – dr n. farm. Wojciech Pająk
Zakład Chemii Analitycznej
e-mail: wojciech.pajak@umed.lodz.pl

III rok – dr n. farm. Marzenna Nasiadek
Zakład Toksykologii
e-mail: marzenna.nasiadek@umed.lodz.pl

IV rok – dr n. med. Łukasz Kraszula
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
e-mail: lukasz.kraszula@umed.lodz.pl

V rok – prof. dr hab. Joanna Sikora
Zakład  Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji
e-mail: joanna.sikora@umed.lodz.pl

 

KOSMETOLOGIA

Studia I stopnia:

I rok – dr n. tech. Mirella Batory
Zakład Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej
e-mail: mirella.batory@umed.lodz.pl

II rok – dr n. med. Anna Erkiert-Polguj
Zakład Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej
e-mail: anna.erkiert-polguj@umed.lodz.pl

III rok – mgr Ewelina Namiecińska,
Zakład Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej
e-mail: ewelina.namiecinska@umed.lodz.pl

 

Studia II stopnia:

I rok – dr n. med. Anna Erkiert-Polguj
Zakład Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej
e-mail: anna.erkiert-polguj@umed.lodz.pl

II rok – dr n. med. Anna Erkiert-Polguj
Zakład Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej
e-mail: anna.erkiert-polguj@umed.lodz.pl