Rok akademicki 2020/2021

Program studiów dla kierunków: Analityka medyczna, Farmacja, Kosmetologia

Plan zajęć: Semestr zimowy*

Podczas zajęć stacjonarnych obowiązują zasady bezpieczeństwa wynikające z Zarządzenia 77/2020Zarządzenia 82/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Ze względu na stan epidemiczny plany mogą ulec zmianie i będą na bieżąco aktualizowane.

Fakultety, które nie zostały jeszcze zamieszczone w rozkładach zajęć będą odbywać się online w czasie rzeczywistym i ich terminy zostaną podane Państwu do wiadomości do 09.10.2020 r.

W sprawie planów proszę dzwonić pod numer 426779117 lub mailować joanna.sloniowska@umed.lodz.pl

Ostatnia aktualizacja: 23.09.2020 r.

Farmacja

 

Oddział Medycyny Laboratoryjnej

Oddział Kosmetologii (studia I stopnia)

Oddział Kosmetologii (studia II stopnia)

* Dziekanat zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w planie