Rok akademicki 2017/2018

Program studiów dla kierunków: Analityka medyczna, Farmacja, Kosmetologia

Plan zajęć: Semestr zimowy*

Ostatnia aktualizacja: 16.11.2017

Farmacja

Plan języków I i II rok (28.09.2017)

Oddział Medycyny Laboratoryjnej

Oddział Kosmetologii (studia II stopnia)

* Dziekanat zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w planie