Obrony prac doktorskich

Przewody doktorskie

mgr farm. Krzysztof Słomiak

recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. farm. Jerzy Pałka
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. farm. Jan Pachecka
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr Jacek Pietrzak

recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Agnieszka Piwowar
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Małgorzata Girek

recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. farm Arkadiusz Surażyński
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. farm. Dorota Wrześniok
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Agata Krupa-Burtnik

recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Helena Makulska-Nowak
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. farm. Anna Rapacz
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Milena Korczak

recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Mariusz Stępień
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. o zdr. Adam Fronczak
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Katarzyna Karkutt-Miłek

recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. hum. Adam Szarszewski
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. o zdr. Janusz Ostrowski
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr chemii Magdalena Łysakowska

recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Tomasz Gośliński
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Paweł Zajdel
– streszczenie pracy w języku angielskim

mgr chemii Kinga Kasperkiewicz

recenzja pracy doktorskiej – dr hab. prof. nadzw. UM Agata Paneth
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. farm. Lucjusz Zaprutko
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr chemii Anna Hartwich

recenzja pracy doktorskiej – dr hab. prof. nadzw. UŁ Konrad Kowalski
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. prof. nadzw. UM Agata Paneth
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr Nina Chufarova

recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. farm. Łukasz Komsta
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. farm. Tomasz Gośliński
streszczenie pracy w języku polskim
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Magdalena Liliana Bulska

recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Edmund Grześkowiak
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Marek Nowak
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Michał Klimczak

recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. med. Małgorzata M. Brzóska
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. farm. Bartosz Wielgomas
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr Wioletta Kmieciak

recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Anna Malm
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Kamila Anna Czarnecka

recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. farm. Dorota Wrześniok
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. farm. Arkadiusz Surażyński
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr inż. biotechnologii Anna Kamila Skoczyńska

recenzja pracy doktorskiej – dr hab. prof. nadzw. Justyna Brasuń
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Piotr Guga
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr kosm. Anna Maria Kołodziejczak

recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. A. Przylipiak
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. R. Śpiewak
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Malwina Anna Lachowicz

recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Paweł Olczyk
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Ewa Poleszak
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Marcin Ciszewski

recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Alina Olender
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr biol. Paulina Olszewska

recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Wojciech Miltyk
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Dorota Wrześniok
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Andrzej Łazarenkow

recenzja pracy doktorskiej – prof. H. Kozłowski
recenzja pracy doktorskiej – prof. K. Kieć-Kononowicz
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Magdalena Markowicz-Piasecka

recenzja pracy doktorskiej – prof. J. Pałka
recenzja pracy doktorskiej – prof. D. Matusiuk
streszczenie pracy w języku polskim
streszczenie pracy w języku angielskim

Egzaminy doktorskie

Egzamin doktorski z przedmiotu Filozofia przeprowadza

  1. dr hab. n. hum. Monika Michałowska, tel.: 42 677 93 12 (urlop do 31 lipca 2020 r.) monika.michalowska@umed.lodz.pl

Egzamin doktorski z przedmiotu Prawo medyczne przeprowadza

  1. dr hab. prof. nadzw. UM Rafał Kubiak, tel.: 42 677 93 12 rafal.kubiak@umed.lodz.pl

Egzamin doktorski z przedmiotu Historia farmacji przeprowadza

  1. prof. dr hab. Czesław Jeśman, tel.: 602 255 389