Spotkanie pracowników Wydziału Farmaceutycznego i obchody 40-lecia kształcenia na kierunku Analityka Medyczna

W dniu 28 września 2017 r. odbyło się uroczyste spotkanie pracowników Wydziału Farmaceutycznego. W pierwszej części uroczystości podziękowano zasłużonym pracownikom Wydziału, którzy w roku akademickim 2016/2017 przeszli na emeryturę. Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. Daria Orszulak-Michalak wręczyła odchodzącym pracownikom pamiątkowe grafiki z dedykacją.

Następnie miały miejsce obchody Jubileuszu 40-lecia kształcenia na kierunku Analityka Medyczna. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością – Prof. Józefa Lorenc oraz Prof. Barbara Kostka – pierwsi prodziekani kierunku oraz przedstawiciele Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych (KRDL) i Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL). Prezes KRDL, dr Elżbieta Puacz wręczyła obu Paniom jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych – odznaczenie „Zasłużony dla medycznej diagnostyki laboratoryjnej”. Profesor Józefa Lorenc otrzymała także honorową odznakę Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Na zakończenie części oficjalnej spotkania, Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej, prof. Joanna Sikora przedstawiła historię powstania i rozwoju kierunku Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.