Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

W dniach 18-24 listopada 2020 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (WAAW, ang. World Antibiotic Awareness Week), ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w  2015 r.  W tym roku działania informacyjne mają na celu przeciwdziałanie w dobie pandemii COVID-19 pogorszeniu kryzysu trwającego w obszarze oporności patogenów bakteryjnych na antybiotyki – „Zjednoczeni w ochronie antybiotyków” (“United to preserve antimicrobials” WHO).

 

http://www.wsse.gda.pl/media/k2/attachments/ulotka_kampanii_EDWA_2020.pdf