1

Dziekan

prof. dr hab. n. farm. Daria Orszulak-Michalak
Dziekanat: tel. 42 677 91 14
Zakład Biofarmacji: tel. 42 677 91 20

2

Prodziekan ds. Nauki

dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Anna Kilanowicz-Sapota
Dziekanat: tel. 42 677 91 14
Zakład Toksykologii: tel. 42 677 91 46

3

Prodziekan ds. Dydaktyki

dr hab. n. farm. prof. nadzw. UM Paweł Szymański
Dziekanat: tel. 42 677 93 09
Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji: tel. 42 677 92 53

4

Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej

dr hab. n. med. Joanna Sikora
Dziekanat: tel. 42 677 93 09
Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji: tel. 42 677 92 95

5

Prodziekan ds. Oddziału Kształcenia Podyplomowego

prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak
Dziekanat: tel. 42 677 91 02
Zakład Farmacji Szpitalnej: tel. 42 677 92 52

6

Prodziekan ds. Oddziału Kosmetologii

prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Budzisz
Dziekanat: tel. 42 677 91 15
Zakład Chemii Surowców Kosmetycznych: tel. 42 272 55 95

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Brzezińska
Dziekanat: tel. 42 677 91 14
Zakład Chemii Analitycznej: tel. 42 677 92 11

Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji i Umiędzynarodowienia

prof. dr hab. n. farm. Justyn Ochocki
Dziekanat: tel. 42 677 91 14
Zakład Chemii Bionieorganicznej: tel. 42 677 92 20

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Przemysłem

prof. dr hab. n. farm. Krzysztof Walczyński
Dziekanat: tel. 42 677 91 14
Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych: tel. 42 677 91 93

Pełnomocnik Dziekana Kurator Gmachu Farmacji

dr hab. n. chem. prof. nadzw. Bolesław Karwowski
Dziekanat: tel. 42 677 91 14
Zakład Bromatologii: tel. 42 677 91 40