Konkurs prac magisterskich – Analityka medyczna

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego oraz Łódzkie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej (ŁTSML) zapraszają absolwentów kierunku Analityka medyczna do uczestnictwa w Konkursie prac magisterskich,który odbędzie się 26 lutego 2020 roku o godzinie 17:00 w sali Rady Wydziału (ul. Muszyńskiego 1).

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac magisterskich związanych z tematyką diagnostyki laboratoryjnej/medycyny laboratoryjnej studentów kierunku analityka medyczna w roku akademickim 2018/2019.

Regulamin Konkursu prac magisterskich.