KONFERENCJA NAUKOWA

Studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Kosmetologii i Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

„150 ROCZNICA URODZIN MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE" - Łódź, 22 kwietnia 2017 r.

Pod patronatem

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
prof. dr hab. Radzisława Kordka

Dziekana Wydziału Farmaceutycznego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
prof. dr hab. Darii Orszulak-Michalak

Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Komitet naukowy

PRZEWODNICZĄCY:
dr hab. n. chem. prof. nadzw Bolesław Karwowski

CZŁONKOWIE:
prof. dr hab. n. med. Helena Rotsztejn
dr hab. n. chem. prof. nadzw. Dorota Piotrowska
dr hab. n. farm. prof. nadzw. Ewa Balcerczak
dr n. farm. Michał Kołodziejczyk

Komitet organizacyjny

Zakład Bromatologii, 90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1

Tel. 42 677-91-40

e-mail: konferencja.2017@umed.lodz.pl

Konferencja organizowana jest z udziałem przedstawicieli organizacji studenckich działających na Wydziale Farmaceutycznym: Młoda Farmacja, Studenckie Koło Naukowe Kosmetologii, Łódzkie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej.

Konferencja będzie okazją do przedstawienia przez studentów interesującej ich tematyki badawczej oraz wymiany doświadczeń między studentami poszczególnych kierunków Wydziału Farmaceutycznego.

Udział studentów w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. W programie Konferencji przewidziany jest konkurs prezentowanych prac.

22 kwietnia 2017 (sobota), godz. 9.00 – 18.00

W programie przewidziane są przerwy kawowe; na zakończenie konferencji planowane jest spotkanie towarzyskie na terenie gmachu Wydziału Farmaceutycznego.

Rejestracja i zgłaszanie prac (doniesień ustnych i plakatów)

Konferencja przeznaczona jest dla studentów Wydziału farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierunków: Farmacja, Kosmetologia, Analityka medyczna.

Termin rejestracji uczestnictwa: 15 marca 2017 r. Termin zgłaszania streszczeń: 31 marca 2017 r.

Rejestracja uczestnictwa odbywa się poprzez formularz na Facebooku. Zgłaszanie biernego udziału: do wyczerpania miejsc.

Streszczenia wystąpień ustnych oraz plakatów należy nadsyłać na adres: konferencja.2017@umed.lodz.pl Streszczenie powinno zawierać następujące elementy: tytuł, wstęp, cel pracy, materiały i metody, wyniki oraz wnioski. Streszczenie powinno liczyć nie więcej niż 250 słów.

Forma i czas trwania prezentacji:

Prezentacja w programie Power Point, w języku polskim, czas trwania: około 10 minut. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji rzutnik multimedialny oraz wskaźnik.

Prezentacja materiałów w formie plakatu: format plakatu B1

Na podstawie przesłanego streszczenia Komitet Naukowy Konferencji zdecyduje, czy praca zostanie zakwalifikowana do prezentacji ustnej czy w formie plakatu.

I Konferencji naukowej studentów Wydziału Farmaceutycznego

Kierunków: Farmacja, Analityka medyczna i Kosmetologia

„150 rocznica urodzin Marii Curie-Skłodowskiej”

Łódź, 22 kwietnia 2017 r.

  1. Organizatorem konkursu jest Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
  2. Konkurs odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2017 r., podczas trwania I Konferencji Naukowej Studentów Wydziału Farmaceutycznego, kierunków: Farmacja, Analityka medyczna i Kosmetologia,  organizowanej z okazji 150 rocznicy urodzin Marii Curie-Skłodowskiej.
  3. W Konkursie wezmą udział wszystkie prace prezentowane podczas Konferencji.
  4. Wyboru prac dokona Jury Konkursu, w skład którego wejdą członkowie Komitetu Naukowego Konferencji.
  5. Jury oceni prace według następujących kryteriów:

Ocen naukowa i merytoryczna – 80%

Sposób przedstawienia wyników i dyskusja – 20%

  1. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w dniu 22 kwietnia 2017 r., na zakończenie Konferencji. Ilość nagród uzależniona będzie od ilości i jakości zgłoszonych prac.

Przewodniczący:
Dr hab. n. chem. prof. nadzw. Bolesław Karwowski – boleslaw.karwowski@umed.lodz.pl

Członkowie:
Dr hab. n. med. Joanna Sikora – joanna.sikora@umed.lodz.pl
Dr n. farm. Magdalena Markowicz-Piasecka – magdalena.markowicz@umed.lodz.pl
Mgr Ewelina Bartnicka – ewelina.bartnicka@umed.lodz.pl
Mgr Angelika Adamus-Grabicka – angelika.adamus@umed.lodz.pl
Mgr Anna Jachimiak – anna.jachimiak@umed.lodz.pl  tel. 42 677-91-40
Mgr Krzysztof Słomiak – krzysztof.slomiak@umed.lodz.pl
Magdalena Wiernicka – magda.wiernicka@gmail.com
Krzysztof Halczuk – krzysztof.halczuk@gmail.com
Aleksander Śpiewak – aleksander.spiewak@gmail.com