Publikacja w prestiżowym czasopiśmie naukowym Industrial Crops and Products

Zespół pracowników Zakładu Farmakognozji w składzie: dr Aleksandra Owczarek-Januszkiewicz, dr […]

Publikacja w prestiżowym czasopiśmie naukowym Science of The Total Environment

Zespół z Zakładu Toksykologii pod kierunkiem Pani prof. Anny Kilanowicz-Sapota, […]

PUBLIKACJA W PRESTIŻOWYM CZASOPIŚMIE COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS

Pani Profesor Elżbieta Budzisz, kierownik Zakładu Chemii Surowców Kosmetycznych, opublikowała […]

Sukces publikacyjny pracowników Wydziału Farmaceutycznego

Najnowsza publikacja pod tytułem “Phytochemical Profile and Antioxidant Activity of…