Publikacja w Nature Communications (200 pkt., IF=17.694)

Miło nam poinformować, że Pan Profesor Jerzy Falandysz z Zakładu […]

An updated global overview of the manufacture and unintentional formation of polychlorinated naphthalenes (PCNs)

Zespół z Zakładu Toksykologii pod kierunkiem Pani Prof. Kilanowicz-Sapota, we […]

Requirement of transcription-coupled nucleotide excision repair for the removal of a specific type of oxidatively induced DNA damage

Profesor dr hab. n. farm. Bolesław T. Karwowski, kierownik Katedry […]

Publikacja w prestiżowym czasopiśmie naukowym Industrial Crops and Products

Zespół pracowników Zakładu Farmakognozji w składzie: dr Aleksandra Owczarek-Januszkiewicz, dr […]

Publikacja w prestiżowym czasopiśmie naukowym Science of The Total Environment

Zespół z Zakładu Toksykologii pod kierunkiem Pani prof. Anny Kilanowicz-Sapota, […]

PUBLIKACJA W PRESTIŻOWYM CZASOPIŚMIE COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS

Pani Profesor Elżbieta Budzisz, kierownik Zakładu Chemii Surowców Kosmetycznych, opublikowała […]

Sukces publikacyjny pracowników Wydziału Farmaceutycznego

Najnowsza publikacja pod tytułem “Phytochemical Profile and Antioxidant Activity of…