Galeria karykatur pracowników naukowych Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi

Galeria funkcjonująca w latach 1994-2022 przy salach wykładowych na parterze w budynku B gmachu Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Jana Muszyńskiego 1 w Łodzi. Pomysłodawcą i organizatorem galerii był prof. Ryszard Wierzbicki, kierownik Zakładu Biochemii Farmaceutycznej, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego w latach 1993-1999, zaś autorem karykatur był prof. Leszek Woźniak, rektor Akademii Medycznej w Łodzi w latach 1981-1987.

Galeria jest zbiorem 48 prac w formacie 32 x 22 cm, wykonanych przeważnie w technice rysunku lub mieszanej na papierze, sygnowanych „LW” i datowanych przez autora. Twórczy temperament rysownika-pasjonata oddaje silne zróżnicowanie formalne prac. Dysonanse tworzone są przez stosowanie dynamicznych kresek, intensywnych kolorów, ekspresyjnych form, zaburzeń skali, czy skupienie na wybranych cechach fizjonomii modela. Galeria nie pełniła jedynie funkcji dekoracyjnej poprzez swoje usytuowanie w korytarzu brutalistycznego gmachu. Ujęcie w zbiorze stanowiło przede wszystkim dowód uznania dla dorobku naukowego pozujących – karykatury tworzone były nie wcześniej jak po uzyskaniu habilitacji, oraz podkreślenie ich środowiskotwórczej pozycji.

Przez wzgląd na niemal trzy dekady funkcjonowania galerii, stała się ona dla Wydziału Farmacji znakiem swoich czasów i niespotykaną, bo pisaną z przymrużeniem oka, narracją o kolejnych pokoleniach budujących krajowy i międzynarodowy prestiż Wydziału. Nie można jednak pomijać drugiego, społecznego aspektu oddziaływania galerii.

Twórca karykatur, prof. Leszek Woźniak, był wybitnym lekarzem i akademikiem, który sprawował m.in. funkcję prodziekana Wydziału Lekarskiego, prorektora, a następnie rektora Akademii Medycznej w Łodzi (1981-87). Stworzył największą w Polsce Katedrę Onkologii, a także autorski program przeddyplomowego nauczania onkologii. Był pierwszym w Łodzi inicjatorem i organizatorem opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz wieloletnim Prezesem Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkiego.

Pomysł prof. R. Wierzbickiego, by zaprosić prof. L. Woźniaka do stworzenia galerii karykatury, miał na celu wsparcie cierpiących na choroby nowotworowe i propagowanie idei opieki paliatywnej i hospicyjnej. Prof. L. Woźniak zgodził się na upamiętnianie kolejnych wizerunków, w zamian za każdorazową pomoc dla Hospicjum Łódzkiego, tym samym każda z karykatur stanowi wyraz koleżeńskiego wsparcia i społecznego zaangażowania pracowników Wydziału Farmaceutycznego.

Wskutek dynamicznego rozwoju Wydziału i prac modernizacyjnych gmachu, decyzją Władz Wydziału galeria została poddana digitalizacji i oddana na czas renowacji do korzystania w sferze wirtualnej.

Prof. dr hab. n. farm. Marek Mirowski
Kierownik Zakładu Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej