Opiekunowie lat służą wsparciem w zakresie:

  • pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z procesem kształcenia i sytuacją socjalno-bytową studentów, poprzez:
    a) współdziałanie w tym zakresie z organami samorządu studenckiego,
    b) przekazywania organom Uniwersytetu opinii i wniosków studentów, dotyczących procesu
    kształcenia i spraw socjalno-bytowych.

Opiekunowie poszczególnych lat:

FARMACJA

I rok – dr n. farm. Dominik Żyro
Zakład Chemii Bionieorganicznej
e-mail: dominik.zyro@umed.lodz.pl
Dyżur: po wcześniejszym kontakcie mailowym

II rok – dr n. farm. Agnieszka Jeleń
Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej
e-mail: agnieszka.jelen@umed.lodz.pl
Dyżur: po wcześniejszym kontakcie mailowym

III rok – dr n. farm. Magdalena Piechota-Urbańska
Zakład Farmacji Aptecznej
e-mail: magdalena.piechota-urbanska@umed.lodz.pl
Dyżur: po wcześniejszym kontakcie mailowym

IV rok – dr n. farm. Dariusz Andrzejczak
Zakład Farmakodynamiki
e-mail: dariusz.andrzejczak@umed.lodz.pl
Dyżur: po wcześniejszym kontakcie mailowym

V rok – dr hab. n. farm. prof. uczelni Elżbieta Bruchajzer
Zakład Toksykologii
e-mail: elzbieta.bruchajzer@umed.lodz.pl

ANALITYKA MEDYCZNA

I rok – dr hab. n. farm. prof. uczelni Przemysław Sitarek
Zakład Biologii Medycznej
e-mail: przemyslaw.sitarek@umed.lodz.pl
Dyżur: czwartki godz. 10:00-12:00

II rok – dr n. farm. Jacek Pietrzak
Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej
e-mail: jacek.pietrzak@umed.lodz.pl

III rok – dr n. farm. Rafał Świechowski
Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej
e-mail: rafal.swiechowski@umed.lodz.pl
Dyżur: po wcześniejszym kontakcie mailowym

IV rok – dr hab. n. farm. prof. uczelni Marzenna Nasiadek
Zakład Toksykologii
e-mail: marzenna.nasiadek@umed.lodz.pl
Dyżur: poniedziałki godz. 12:00-14:00

V rok – dr n. med. Kinga Rośniak-Bąk
Zakład  Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej
e-mail: kinga.rosniak-bak@umed.lodz.pl
Dyżur: po wcześniejszym kontakcie mailowym

KOSMETOLOGIA

Studia I stopnia:

I rok – dr n. tech. Mirella Batory
Zakład Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej
e-mail: mirella.batory@umed.lodz.pl
Dyżur: po wcześniejszym kontakcie mailowym

II rok – mgr Barbara Algiert-Zielińska
Zakład Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej
e-mail: barbara.algiert@umed.lodz.pl

III rok – mgr Aleksandra Rybak
Zakład Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej
e-mail: aleksandra.rybak@umed.lodz.pl

Studia II stopnia:

I rok – dr n. med. Anna Erkiert-Polguj
Zakład Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej
e-mail: anna.erkiert-polguj@umed.lodz.pl

II rok – dr n. med. Anna Erkiert-Polguj
Zakład Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej
e-mail: anna.erkiert-polguj@umed.lodz.pl