FARMACJA

praca magisterska:

 1. ocena promotora
 2. wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego – promotor
 3. oświadczenie promotora o akceptacji pracy magisterskiej
 4. druk dla recenzenta pracy
 5. oświadczenie studenta o samodzielnym przygotowaniu i oryginalności pracy dyplomowej
 6. oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z przedstawionym wydrukiem komputerowym
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie oraz wykorzystanie pracy do celów naukowych, badawczych i edukacyjnych
 8. pierwsza strona pracy magisterskiej
 9. wykaz indywidualnych osiągnięć studenta (informacje do suplementu)

ANALITYKA MEDYCZNA

praca magisterska:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego-promotor
 2. oświadczenie promotora o akceptacji pracy dyplomowej
 3. ocena promotora
 4. druk dla recenzenta pracy
 5. oświadczenie studenta o samodzielnym przygotowaniu i oryginalności pracy dyplomowej
 6. oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z przedstawionym wydrukiem komputerowym
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie oraz wykorzystanie pracy do celów naukowych, badawczych i edukacyjnych
 8. pierwsza strona pracy magisterskiej
 9. wykaz indywidualnych osiągnięć studenta (informacje do suplementu)

KOSMETOLOGIA

praca dyplomowa ( I, II stopień):

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego-promotor
 2. oświadczenie promotora o akceptacji pracy dyplomowej
 3. ocena promotora
 4. druk dla recenzenta pracy
 5. oświadczenie studenta o samodzielnym przygotowaniu i oryginalności pracy dyplomowej
 6. oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z przedstawionym wydrukiem komputerowym
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie oraz wykorzystanie pracy do celów naukowych, badawczych i edukacyjnych
 8. pierwsza strona pracy magisterskiej
 9. wykaz indywidualnych osiągnięć studenta (informacje do suplementu)

*Studenci kierunku analityka medyczna oraz farmacja przed akceptacją e-obiegówki powinni dostarczyć do dziekanatu papierowe rozliczenie z jednostkami/zakładami, które nie zostały uwzględnione w elektronicznej karcie obiegowej.

UWAGA!! W okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni papierowe rozliczenie nie jest wymagane.