FARMACJA

praca magisterska:

  1. ocena promotora
  2. wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego – promotor
  3. oświadczenie promotora o akceptacji pracy magisterskiej
  4. druk dla recenzenta pracy
  5. oświadczenie studenta o samodzielnym przygotowaniu i oryginalności pracy dyplomowej
  6. oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z przedstawionym wydrukiem komputerowym
  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie oraz wykorzystanie pracy do celów naukowych, badawczych i edukacyjnych
  8. pierwsza strona pracy magisterskiej
  9. wykaz indywidualnych osiągnięć studenta (informacje do suplementu)

ANALITYKA MEDYCZNA

praca magisterska:

  1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego-promotor
  2. oświadczenie promotora o akceptacji pracy dyplomowej
  3. ocena promotora
  4. druk dla recenzenta pracy
  5. oświadczenie studenta o samodzielnym przygotowaniu i oryginalności pracy dyplomowej
  6. oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z przedstawionym wydrukiem komputerowym
  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie oraz wykorzystanie pracy do celów naukowych, badawczych i edukacyjnych
  8. pierwsza strona pracy magisterskiej
  9. wykaz indywidualnych osiągnięć studenta (informacje do suplementu)

KOSMETOLOGIA

praca dyplomowa ( I, II stopień):

  1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego-promotor
  2. oświadczenie promotora o akceptacji pracy dyplomowej
  3. ocena promotora
  4. druk dla recenzenta pracy
  5. oświadczenie studenta o samodzielnym przygotowaniu i oryginalności pracy dyplomowej
  6. oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z przedstawionym wydrukiem komputerowym
  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie oraz wykorzystanie pracy do celów naukowych, badawczych i edukacyjnych
  8. pierwsza strona pracy magisterskiej
  9. wykaz indywidualnych osiągnięć studenta (informacje do suplementu)

Procedura uzyskania zaświadczenia dla absolwentów