Katedra Biofarmacji

Zakład Biofarmacji

  • Pracownia Farmakokinetyki
  • Pracownia Organizacji i Ekonomiki Farmacji

Zakład Farmacji Szpitalnej

  • Pracownia Farmakogenetyki

Zakład Farmakodynamiki

  • Pracownia Farmakologii Biochemicznej

Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej

Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
Zakład Biotechnologii Farmaceutycznej
Zakład Biologii Medycznej

Katedra Bromatologii

Zakład Bromatologii

Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej

Zakład Chemii Bioorganicznej

  • Pracownia Analizy Elementarnej i Spektroskopowej
  • Pracownia Chromatografii Cieczowej

Zakład Chemii Fizycznej i Biokoordynacyjnej

Katedra Chemii Farmaceutycznej

Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji

Katedra Chemii Medycznej

Zakład Chemii Analitycznej
Zakład Chemii Bionieorganicznej

  • Pracownia Bioanalizy

Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych

Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej

Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej

  • Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej

Katedra Farmacji Stosowanej

Zakład Farmacji Aptecznej

  • Apteka Szkoleniowa

Zakład Technologii Postaci Leku

Katedra Farmakognozji

Zakład Farmakognozji

Katedra Kosmetologii

Zakład Chemii Surowców Kosmetycznych
Zakład Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej

  • Pracownia Sensoryki i Perfumerii

 Katedra Toksykologii

Zakład Toksykologii

Jednostki alokowane poza strukturą katedr