Zasady ubiegania się o Patronat Honorowy Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi patronuje wybranym wydarzeniom naukowym, naukowo-szkoleniowym, kulturalnym i sportowym.

Patronat jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie jest jednoznaczny ze wsparciem finansowym, organizacyjnym, a także osobistym udziałem Dziekan Wydziału w wydarzeniu.

Patronat Honorowy nie jest przyznawany przedsięwzięciom o charakterze komercyjnym.

   

  Informacje o wnioskodawcy

   

   

  Osoba wyznaczona do kontaktu

   

   

  Informacje o wydarzeniu

   

   

  Informacje dodatkowe

   

   

  1. Informacja o objęciu przedsięwzięcia Honorowym Patronatem lub odmowie przekazywane są organizatorom drogą mailową.
  2. Informacje o wydarzeniach objętych patronatem zamieszczane są na stronie internetowej Wydziału – farmacja.umed.pl
  3. Otrzymanie patronatu zobowiązuje organizatora do zamieszczenia informacji o patronacie oraz logotypu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi we wszystkich materiałach promocyjnych oraz w komunikatach medialnych oraz przesłania krótkiej relacji z wydarzenia po jego zakończeniu.