• Uniwersytet Wrocławski – konkurs o Nagrodę Heisiga za wybitne i nowatorskie osiągnięcia naukowe; termin – 31 stycznia 2021 https://umed.pl/nagroda-heisiga/

 

 • Niemcy – Stypendia DAAD dla młodych naukowców i doktorantów; terminy – zależnie od programu

https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/stypendia-dla-doktorantow-i-mlodych-naukowcow/

 

 • Szwajcaria – RESPONSE Doctoral Programme z grantu Marii Skłodowskiej-Curie (Horyzont 2020), badania nad roślinami, żywnością oraz energią; termin – 1 grudnia 2020

https://www.plantsciences.uzh.ch/en/research/fellowships/response.html

 

 • Granty NCN: Opus 20+LAP, Preludium Bis, Sonata; termin – 15 grudnia 2020

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus20

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis2

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata16

 

 • Granty Interwencyjne NAWA – wsparcie mobilności lub współpracy międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze; termin – 21 grudnia 2020 lub do wyczerpania budżetu

https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa

 

 • Europa – stypendia długoterminowe European Respiratory Society i EMBO dla specjalistów medycyny układu oddechowego i biologii molekularnej; termin – 14 stycznia 2021

https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/ers-embo-fellowships.html#about

 

 • Szwecja –stypendia International post-doc 2021, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare; termin – 28 stycznia 2021

https://forte.se/en/proposal/international-postdoc-2021/

 

 • Różne kraje – stypendia Boehringer Ingelheim Fonds dla doktorantów biomedycyny; termin – 1 lutego 2021

https://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html

 

 • Niemcy – stypendia Fundacji Humboldta dla naukowców każdej dziedziny: stypendia do 4 lat po doktoracie oraz stypendia do12 lat po doktoracie; termin –  aplikacje przyjmowane non-stop

https://www.www.humboldt-foundation.de/web/programmes-by-target-group.html

 

 • Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje dla naukowców po doktoracie lub z 5-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań; termin – aplikacje przyjmowane non-stop

https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave

 

 • Różne kraje EMBO – stypendia European Molecular Biology Organisation, krótkoterminowe dla doktorantów i osób po doktoracie; termin – aplikacje przyjmowane non-stop

https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships.html#application

 

 • Różne kraje – Stypendia NAWA – stypendia zagraniczne dla naukowców i studentów; termin – 18 grudnia 2020, Japonia – 31 marca 2021

https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/edycja-2020/naukowcy#japonia

 

 • USA – Program BioLAB 2021/22 roczny, płatny staż w czterech amerykańskich instytucjach naukowych dla studentów nauk biologicznych/medycznych z pasją do badań naukowych; Termin 1 lutego 2021

https://fulbright.edu.pl/biolab/#1546548293758-ff4dbbc9-ec25

 

 

 • Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – Visegrad Scholarship Porgram – stypendia dla doktorantów i osób po doktoracie; Termin: 15 marca 2021 

 

https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/