Kierunki Studiów na Wydziale Farmaceutycznym

Farmacja

  • studia stacjonarne jednolite magisterskie
  • studia niestacjonarne (wieczorowe) jednolite magisterskie

Program kształcenia

– Plan studiów

Analityka Medyczna

  • studia stacjonarne jednolite magisterskie

Program kształcenia od 2017

Program kształcenia 2012

Przewodnik dla studentów

Plan studiów

Kosmetologia

Plan studiów