Obrony rozpraw doktorskich

Obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Eweliny Mundzik-Janczarskiej

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Wosiak

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Boguszewskiej

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Anny Namiecińskiej

Obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Pauliny Glajzner

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Wiktorii Jarząbek-Perz

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Moniki Markiewicz-Tomczyk

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Marii Jaros-Sajdy

Obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Szewczuka

Obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Karoliny Barbary Maciejewskiej-Stupskiej

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Marty Majewskiej

Obrona rozprawy doktorskiej mgra Olega Burdzenia

Obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Agnieszki Justyny Zajdy

Obrona rozprawy doktorskiej mgra farm. Liasa Saed

Obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Marty Anny Krzemińskiej

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Barbary Trochy

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Liwii Joanny Lebelt

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Katarzyny Michalskiej

Obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Anny Katarzyny Magiery

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamili Zduńskiej-Pęciak

Obrona rozprawy doktorskiej mgra Mariusza Staśkiewicza

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Iwony Beaty Jabłońskiej

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Szymańskiej

Obrona rozprawy doktorskiej mgra farm. Pawła Andrzeja Kręcisza

Obrona rozprawy doktorskiej mgra farm. Dominika Karola Żyro

Obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Karoliny Joanny Wanat

Obrona rozprawy doktorskiej mgra farm. Michała Konrada Abendrota

Obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Katarzyny Elżbiety Sztuki-Kujawiak

Obrona rozprawy doktorskiej mgra farm. Kamila Zawady

Obrona rozprawy doktorskiej mgra analityki medycznej Damiana Łukasza Wodzińskiego

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Angeliki Adamus-Grabickiej

Obrona rozprawy doktorskiej mgra Adriana Krygiera

Obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Magdaleny Rutkowskiej

Obrona rozprawy doktorskiej mgra Rafała Świechowskiego

Obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Anny Marchelak

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Dagmary Szmajdy-Krygier

Obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Magdaleny Rutkowskiej – obrona odwołana

Obrona rozprawy doktorskiej mgra farm. Krzysztofa Słomiaka

Obrona rozprawy doktorskiej mgra Jacka Pietrzaka

Obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Małgorzaty Girek

Obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Katarzyny Karkutt-Miłek

Obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Agaty Krupy-Burtnik

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Łysakowskiej

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Kingi Kasperkiewicz i mgr Anny Hartwich

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Niny Chufarovej

Obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Magdaleny Bulskiej

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Wioletty Kmieciak

Obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Michała Klimczaka

Obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Kamili Czarneckiej

Obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Joanny Orłowskiej

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Skoczyńskiej

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Kołodziejczak

Obrona rozprawy doktorskiej mgra farm. Adama Pastuszko

Obrona rozprawy doktorskiej mgr chem. Joanny Gotkowskiej

Obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Malwiny Lachowicz

Obrona rozprawy doktorskiej mgra farm. Marcina Ciszewskiego

Obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Karoliny Boryny

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Jeleń

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Olszewskiej

Obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Ewy Zwierzyńskiej

Przewody doktorskie/Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

mgr farm. Ewelina Mundzik-Janczarska

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. farm. Ewa Poleszak
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. farm. Paweł Olczyk
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. farm. Aleksander Mendyk
streszczenie rozprawy w języku angielskim

dr n. chem. inż. Marta Pawłowska

rozprawa doktorska
recenzja rozprawy doktorskiej – dr hab. n. farm. Bożena Karolewicz, prof. uczelni
recenzja rozprawy doktorskiej – prof. dr hab. n. farm. Edmund Sieradzki
streszczenie rozprawy w języku angielskim

mgr Agnieszka Wosiak

rozprawa doktorska
recenzja rozprawy doktorskiej – dr hab. n. med. Olga Koper- Lenkiewicz
recenzja rozprawy doktorskiej – dr hab. n. med. Agnieszka Woźniak- Kosek
streszczenie rozprawy w języku angielskim

mgr inż. Karolina Boguszewska

rozprawa doktorska
recenzja rozprawy doktorskiej – dr hab. n. biol. Renata Krupa
recenzja rozprawy doktorskiej – dr hab. n. roln. inż. Małgorzata Zakłos-Szyda, prof. uczelni
streszczenie rozprawy w języku angielskim

mgr Ewelina Anna Namiecińska

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. chem. Elżbieta Gumienna-Kontecka
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. chem. Grażyna Stochel
streszczenie rozprawy w języku angielskim

mgr farm. Paulina Glajzner

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. farm. Agnieszka Laudy
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. farm. Anna Malm
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n.  farm. Jacek Międzobrodzki
streszczenie rozprawy w języku angielskim

mgr Sylwia Wiktoria Jarząbek-Perz

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. med. Marek Niczyporuk
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. med. Andrzej Przylipiak
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. med. Radosław Śpiewak
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr Agata Monika Markiewicz-Tomczyk

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska
streszczenie rozprawy w języku angielskim

mgr Anna Maria Jaros-Sajda

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. med. Andrzej Przylipiak
streszczenie rozprawy w języku angielskim

mgr Michał Szewczuk

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. tech. prof. uczelni Edyta Gendaszewska-Darmach
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. chem. Agnieszka Olejniczak, prof. IBM PAN
streszczenie rozprawy w języku angielskim

mgr farm. Karolina Barbara Maciejewska-Stupska

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. farm. Tomasz Pawiński
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. farm. Maciej Stawny
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. farm. Piotr Świątek, prof. uczelni
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Agnieszka Justyna Zajda

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. farm. Aneta Rogalska, prof. UŁ
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. farm. Tomasz Pawiński
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. farm. Jakub Rok
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr Małgorzata Marta Majewska

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. inż. Aleksandra Królicka, prof. UG
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. farm. Katarzyna Sykłowska-Baranek
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr Oleg Burdzenia

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. farm. Aleksander Mendyk
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. farm. Paweł Olczyk
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Lias Saed

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Agnieszka Piwowar
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Tadeusz Malewski
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Ryszard Tomasiuk, prof. UTH Rad.
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Marta Anna Krzemińska

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Ewa Kikowska
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Agnieszka Szopa, prof. UJ
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Sylwia Zielińska, prof. uczelni
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr Aleksandra Barbara Trocha

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Beata Morak-Młodawska
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr inż. Liwia Joanna Lebelt

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Małgorzata Jeleń, prof. SUM
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. inż. Grażyna Leszczyńska, prof. uczelni
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr Katarzyna Aleksandra Michalska

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Ewa Totoń
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Anna Katarzyna Magiera

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Krystyna Skalicka-Woźniak
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Mirosława Krauze-Baranowska
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr Kamila Zduńska-Pęciak

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Andrzej Przylipiak
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Radosław Śpiewak
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr Mariusz Staśkiewicz

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Inż. Patrycja Kleczkowska
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. prof. uczelni Bożena Karolewicz
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Michał Marszałł
streszczenie pracy w języku polskim

mgr Iwona Beata Jabłońska

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Marta Łukaszewicz-Zając
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Sławomir Wilczyński, prof. SUM
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr Anna Szymańska

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Barbara Zegarska
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Wioletta Barańska-Rybak
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Paweł Andrzej Kręcisz

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. inż. Ewa Olędzka
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Łukasz Komsta
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Wojciech Kamysz
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Dominik Karol Żyro

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. inż. Iwona Szynkowska-Jóźwik
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Maciej Małecki
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Karolina Joanna Wanat

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Ireneusz Sowa
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Jacek Bojarski
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Michał Konrad Abendrot

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Andrzej Przylipiak
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Beata Sadowska
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Katarzyna Elżbieta Sztuka-Kujawiak

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Grzegorz Kopeć
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Łukasz Dobrek
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Kamil Zawada

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. prof. SUM Artur Beberok
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Anna Jelińska
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr Damian Łukasz Wodziński

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Piotr Eder
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Marek Murias
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr Angelika Adamus-Grabicka

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. prof. UMK Marcin Koba
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr Adrian Krygier

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Agnieszka Piwowar
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. prof. UR Radosław Chaber
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Magdalena Rutkowska

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Grażyna Zgórka
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Michał Tomczyk
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr Rafał Świechowski

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Tadeusz Malewski
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. prof. uczelni Izabela Zawlik
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Anna Marchelak

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Krystyna Skalicka-Woźniak
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Sebastian Granica
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr Dagmara Szmajda-Krygier

rozprawa doktorska
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. prof. uczelni Błażej Rubiś
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Małgorzata Rusak
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Krzysztof Słomiak

recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. farm. Jerzy Pałka
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. farm. Jan Pachecka
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr Jacek Pietrzak

recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Agnieszka Piwowar
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Małgorzata Girek

recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. farm Arkadiusz Surażyński
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. farm. Dorota Wrześniok
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Agata Krupa-Burtnik

recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Helena Makulska-Nowak
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. farm. Anna Rapacz
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Milena Korczak

recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Mariusz Stępień
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. o zdr. Adam Fronczak
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Katarzyna Karkutt-Miłek

recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. hum. Adam Szarszewski
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. o zdr. Janusz Ostrowski
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr chemii Magdalena Łysakowska

recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Tomasz Gośliński
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Paweł Zajdel
– streszczenie pracy w języku angielskim

mgr chemii Kinga Kasperkiewicz

recenzja pracy doktorskiej – dr hab. prof. nadzw. UM Agata Paneth
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. farm. Lucjusz Zaprutko
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr chemii Anna Hartwich

recenzja pracy doktorskiej – dr hab. prof. nadzw. UŁ Konrad Kowalski
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. prof. nadzw. UM Agata Paneth
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr Nina Chufarova

recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. farm. Łukasz Komsta
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. farm. Tomasz Gośliński
streszczenie pracy w języku polskim
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Magdalena Liliana Bulska

recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Edmund Grześkowiak
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Marek Nowak
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Michał Klimczak

recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. med. Małgorzata M. Brzóska
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. farm. Bartosz Wielgomas
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr Wioletta Kmieciak

recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Anna Malm
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Kamila Anna Czarnecka

recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. farm. Dorota Wrześniok
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. farm. Arkadiusz Surażyński
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr inż. biotechnologii Anna Kamila Skoczyńska

recenzja pracy doktorskiej – dr hab. prof. nadzw. Justyna Brasuń
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Piotr Guga
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr kosm. Anna Maria Kołodziejczak

recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. A. Przylipiak
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. R. Śpiewak
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Malwina Anna Lachowicz

recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Paweł Olczyk
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Ewa Poleszak
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Marcin Ciszewski

recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Alina Olender
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr biol. Paulina Olszewska

recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Wojciech Miltyk
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Dorota Wrześniok
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Andrzej Łazarenkow

recenzja pracy doktorskiej – prof. H. Kozłowski
recenzja pracy doktorskiej – prof. K. Kieć-Kononowicz
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Magdalena Markowicz-Piasecka

recenzja pracy doktorskiej – prof. J. Pałka
recenzja pracy doktorskiej – prof. D. Matusiuk
streszczenie pracy w języku polskim
streszczenie pracy w języku angielskim

Regulamin wyróżniania rozpraw doktorskich w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Załącznik nr 1 do uchwały nr 29/2021
z dnia 15 września 2021 r.
Rady Nauk Farmaceutycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Regulamin wyróżniania rozpraw doktorskich w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu

w dyscyplinie nauki farmaceutyczne w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

§ 1

 1. Rada Nauk Farmaceutycznych może wyróżnić rozprawę doktorską, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

a) wyniki rozprawy doktorskiej zostały opublikowane w co najmniej jednym artykule naukowym o IF nie mniejszym niż 5,0 i punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – MNiSW (Ministerstwa Edukacji i Nauki – MEN) nie mniejszej niż 100, którego Doktorant jest pierwszym autorem lub w postaci cyklu artykułów naukowych, w którym dwie prace mają sumaryczną wartość IF nie mniejszą niż 6,0 i punktację MNiSW (MEN) nie mniejszą niż 140, których Doktorant jest pierwszym autorem;

b) w przypadku przewodów doktorskich wszczętych przed 30.04.2019 r. co najmniej jeden z recenzentów zamieścił w recenzji lub zgłosił w trakcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej wniosek o wyróżnienie pracy;

c) w przypadku przewodów doktorskich wszczętych po 1.10.2019 r. co najmniej dwóch recenzentów zamieściło w recenzji lub zgłosiło w trakcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej wniosek o wyróżnienie pracy;

d) wniosek uzyskał pozytywną rekomendację Komisji Doktorskiej powołanej przez Radę Nauk Farmaceutycznych ds. przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

2. Artykuły naukowe, o których mowa w § 1 ust 1a są uznane za opublikowane, po nadaniu numeru DOI lub po przedstawieniu potwierdzenia z redakcji o przyjęciu pracy do druku.

§ 2

 1. Wyróżnienie rozpraw doktorskich, których przedmiotem jest praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna lub wdrożeniowa jest rozpatrywane indywidualnie pod warunkiem, że spełnione są łącznie warunki wymienione w §1 ust. 1b i 1d (w przypadku przewodów doktorskich wszczętych przed 30.04.2019 r.) lub §1 ust. 1c i 1d (w przypadku przewodów doktorskich wszczętych po 1.10.2019 r.).

§ 3

 1. W przypadku artykułów naukowych opublikowanych przed 1.01.2019 r. punktację MNiSW (MEN), o której mowa w §1 ust. 1a ustala się zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z dnia 18 grudnia 2019 r.
 1. Wartość IF, o której mowa w 1 ust. 1a ustala się zgodnie z rokiem opublikowania.

  § 4

 2. Rada Nauk Farmaceutycznych podejmuje uchwałę w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.
 3. Głosowanie w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej odbywa się po nadaniu kandydatowi stopnia naukowego.

Szczegółowy tryb przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora

Egzaminy doktorskie

Egzamin doktorski z przedmiotu Filozofia przeprowadza

   1. dr hab. n. hum., prof. uczelni Monika Michałowska, tel.: 42 677 93 12 monika.michalowska@umed.lodz.pl

Egzamin doktorski z przedmiotu Prawo medyczne przeprowadza

   1. dr hab. n. prawn., prof. uczelni UM Rafał Kubiak, tel.: 42 677 93 12 rafal.kubiak@umed.lodz.pl

Egzamin doktorski z przedmiotu Historia farmacji przeprowadza

   1. dr hab. n. med. Czesław Jeśman, tel.: 602 255 389