dr n. farm. Irena Misiewicz-Krzemińska

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
– Recenzje:

Harmonogram przebiegu postępowania
Uzasadnienie decyzji Komisji opiniującej wniosek złożony do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
Uchwała Rady Naukowej UM w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

dr n. farm. Ewa Kochan

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
– Recenzje:

Harmonogram przebiegu postępowania
Uzasadnienie decyzji Komisji opiniującej wniosek złożony do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
Uchwała RWF w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

dr n. chem. inż. Anna Sobańska

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
– Recenzje:

Harmonogram przebiegu postępowania
Uzasadnienie decyzji Komisji opiniującej wniosek złożony do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
Uchwała RWF w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

dr n. farm. Magdalena Markowicz-Piasecka

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
– Recenzje:

Harmonogram przebiegu postępowania
Uzasadnienie decyzji Komisji opiniującej wniosek złożony do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
Uchwała RWF w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

dr n. farm. Ewa Skała

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
– Recenzje:

Harmonogram przebiegu postępowania
Uzasadnienie decyzji Komisji opiniującej wniosek złożony do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
Uchwała RWF w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

dr n. med. Przemysław Sitarek

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
– Recenzje:

Harmonogram przebiegu postępowania
Uzasadnienie decyzji Komisji opiniującej wniosek złożony do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
Uchwała RWF w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

dr n. farm. Izabela Grzegorczyk-Karolak

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
– Recenzje:

Harmonogram przebiegu postępowania
Uzasadnienie decyzji Komisji opiniującej wniosek złożony do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
Uchwała RWF w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 

dr n. farm. Łukasz Kuźma

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
– Recenzje:

Harmonogram przebiegu postępowania
Uzasadnienie decyzji Komisji opiniującej wniosek złożony do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
Uchwała RWF w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 

dr n. farm. Aleksandra Sałagacka-Kubiak

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
– Recenzje:

Harmonogram przebiegu postępowania
Uzasadnienie decyzji Komisji opiniującej wniosek złożony do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
Uchwała RWF w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 

dr n. farm. Urszula Kalinowska-Lis

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
– Recenzje:

Harmonogram przebiegu postępowania
Uzasadnienie decyzji Komisji opiniującej wniosek złożony do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
Uchwała RWF w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 

dr n. farm. Ewelina Piątczak

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
– Recenzje:

Harmonogram przebiegu postępowania
Uzasadnienie decyzji Komisji opiniującej wniosek złożony do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
Uchwała RWF w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 

dr n. farm. Katarzyna Błaszczak-Świątkiewicz

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
– Recenzje:

Harmonogram przebiegu postępowania
Uzasadnienie decyzji Komisji opiniującej wniosek złożony do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
Uchwała RWF w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 

dr n. farm. Magdalena Jasińska-Stroschein

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
– Recenzje:

Harmonogram przebiegu postępowania
Uzasadnienie decyzji Komisji opiniującej wniosek złożony do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
Uchwała RWF w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 

dr n. farm. Paweł Bartosz Szymański

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania
Uzasadnienie decyzji Komisji opiniującej wniosek złożony do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
Uchwała RWF w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 

dr n. farm. Elżbieta Bruchajzer

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania
Uzasadnienie decyzji Komisji opiniującej wniosek złożony do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
Uchwała RWF w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 

dr n. farm. Elżbieta Kamysz

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania
Uzasadnienie decyzji Komisji opiniującej wniosek złożony do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
Uchwała RWF w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 

dr n. farm. inż. Monika Anna Olszewska

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania
Uzasadnienie decyzji Komisji opiniującej wniosek złożony do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
Uchwała RWF w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 

dr n. farm. Danuta Drozdowska

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania
Uzasadnienie decyzji Komisji opiniującej wniosek złożony do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
Uchwała RWF w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego