Rok akademicki 2020/2021

Program studiów dla kierunków: Analityka medyczna, Farmacja, Kosmetologia

Plan zajęć: Semestr zimowy* 2020/2021

Podczas zajęć stacjonarnych obowiązują zasady bezpieczeństwa wynikające z Zarządzenia 77/2020Zarządzenia 82/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Ze względu na stan epidemiczny plany mogą ulec zmianie i będą na bieżąco aktualizowane.

W sprawie planów proszę dzwonić pod numer 426779117 lub mailować joanna.sloniowska@umed.lodz.pl

Ostatnia aktualizacja: 18.12.2020 r.

Szanowni Państwo, 
w związku z bardzo dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną i ustanowieniem w Łodzi strefy czerwonej poniższe plany stanowią punkt odniesienia do organizacji zajęć, ale najbardziej aktualne i wiążące harmonogramy ustalają Kierownicy przedmiotów, dlatego prosimy Państwa o pozostawania z nimi w stałym kontakcie i stosowanie się do ich zaleceń.

Farmacja

 

Oddział Medycyny Laboratoryjnej

Oddział Kosmetologii (studia I stopnia)

Oddział Kosmetologii (studia II stopnia)

* Dziekanat zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w planie