Strona główna  |  Publikacja w prestiżowym czasopiśmie naukowym Industrial Crops and Products

Publikacja w prestiżowym czasopiśmie naukowym Industrial Crops and Products

Zespół pracowników Zakładu Farmakognozji w składzie: dr Aleksandra Owczarek-Januszkiewicz, dr hab. Agnieszka Kicel i dr hab. prof. uczelni Monika A. Olszewska opublikował pracę przeglądową pt. Aesculus hippocastanum in the pharmaceutical industry and beyond – Phytochemistry, bioactivity, present application, and future perspectives” w prestiżowym czasopiśmie naukowym Industrial Crops and Products (Elsevier; IF = 6.449, 200 pkt MNiSW). 

Artykuł podsumowuje ponad 200 lat badań fitochemicznych kasztanowca zwyczajnego, jednej z najważniejszych roślin leczniczych współczesnej fitoterapii. Praca omawia również dotychczasowe doniesienia farmakologiczne i kliniczne, które ugruntowały pozycję nasion kasztanowca oraz pozyskiwanej z nich escyny jako cenionych leków stosowanych w zaburzeniach krążenia żylnego. Przedstawia również najnowsze trendy w pracach eksperymentalnych nad tym gatunkiem, w tym nowe potencjalne kierunki aktywności, ale również propozycje wykraczające poza przemysł farmaceutyczny, mogące mieć znaczenie w prowadzeniu zrównoważonej i bardziej przyjaznej dla środowiska gospodarki.  

Praca stanowi część badań dotyczących kasztanowca zwyczajnego prowadzonych w Zakładzie Farmakognozji i wejdzie w skład rozprawy habilitacyjnej dr n. farm. Aleksandry Owczarek-Januszkiewicz. 

https://authors.elsevier.com/c/1gNFP3IipnuRI-