Category Archives: Aktualności

Oferta pracy dla diagnostów laboratoryjnych

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ŁODZI zatrudni Diagnostę laboratoryjnego

Miejsce pracy: Łódź

Opis stanowiska pracy i obowiązki:

– wykonywanie rutynowych badań laboratoryjnych kwalifikujących kandydata na dawcę lub dawcę do oddania krwi lub jej składników

– prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych badań

– udział w kontroli jakości badań (wewnętrznej, zewnętrznej)

– pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej

– praca w równoważnym systemie czasu pracy

Wymagania:

– aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

– umiejętność pracy w zespole

– zaangażowanie i dobra organizacja pracy

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu

– elastyczne godziny pracy

– możliwość rozwoju zawodowego

– pakiet socjalny

 

Wymagane dokumenty: Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: kadry@krwiodawstwo.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Akcja ,,Skonsultuj z Farmaceutą – Insulinooporność – relacja z wydarzenia

Akcja ,,Skonsultuj z Farmaceutą – Insulinooporność’’ odbyła się dnia 20 listopada 2021 r. w godzinach 10:00 – 18:00 w Galerii Łódzkiej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/23. Celem wydarzenia było podniesienie świadomości społeczeństwa na temat profilaktyki i leczenia insulinooporności oraz związanej z nią cukrzycy oraz pomoc studentom farmacji w zdobywaniu praktycznych doświadczeń i wiedzy teoretycznej w zakresie nauk farmaceutycznych. Wykazaliśmy się współpracą z organizacjami, którym działalność w obszarze ochrony zdrowia również nie jest obca – Koło Studentów Pielęgniarstwa, Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii oraz Studenckie Koło Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof. Dzięki wydarzeniu mieliśmy również okazję do popularyzowania idei opieki farmaceutycznej.
W wydarzeniu wzięło udział ok. 700 uczestników, którzy odwiedzili następujące stanowiska:
1. Stanowisko farmakognostyczne – zapoznanie się z podstawowymi surowcami
farmaceutycznymi – Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji
2. Stanowisko Technologii Postaci Leku – przygotowanie własnej maści – Polskie
Towarzystwo Studentów Farmacji
3. Stanowisko pomiaru ciśnienia – Koło Studentów Pielęgniarstwa
4. Stanowisko stomatologiczne – materiały edukacyjne dotyczące prawidłowej higieny jamy
ustnej – Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii
5. Stanowisko pomiaru glikemii – Koło Studentów Pielęgniarstwa
6. Stanowisko ratownictwa – nauka pierwszej pomocy medycznej – Studenckie Koło
Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof
7. Stanowisko dietetyka – analiza składu masy ciała
8. Stanowisko magistra farmacji – poradnictwo

Wykonano 268 pomiarów glikemii oraz 350 pomiary ciśnienia tętniczego.
Łącznie w akcji wzięło udział 55 studentów oraz 5 specjalistów: dr n. farm. Piotr Michel, mgr farm. Iwona Szczypior, mgr farm. Marzena Kośla, mgr farm. Anna Magiera, a także dietetyk
Ewa Lukas. Nasi wolontariusze odpowiednio przygotowali się do akcji poprzez uczestnictwo w wykładzie zorganizowanym przed wydarzeniem i wygłoszonym przez dr Bożenę Stempniak
(Zakład Patofizjologii Behawioralnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi).

Poniżej fotorelacja z wydarzenia:

 

Jeden krok przed HIV – akcja Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji Oddział Łódź

29 listopada 2021 rozpoczęła się akcja Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji Oddział Łódź pod tytułem „Jeden krok przed HIV”. Celem akcji jest zwiększenie świadomości społeczeństwa
dotyczącej wirusa HIV oraz AIDS, a także poszerzenie wiedzy na temat chorób przenoszonych drogą płciową oraz antykoncepcji.
W trakcie trwania akcji będzie można skorzystać z:
– stoiska na Wydziale Farmaceutycznym, gdzie 1 grudnia będzie można otrzymać czerwoną wstążeczkę, a także materiały edukacyjne dotyczące akcji;
– prelekcje w szkołach ponadpodstawowych dotyczące wirusa HIV oraz AIDS;
– spotkanie z przedstawicielami Fundacji Edukacji Zdrowotnej Lepsze Jutro, gdzie będzie można dowiedzieć się o jej działalności oraz możliwości wykonania bezpłatnego testu w kierunku HIV w
Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym;
– debata „Czy większe nakłady finansowe powinny iść na prewencję czy leczenie zakażenia HIV?” wraz z udziałem publiczności;

Na Instagramie będzie można skorzystać ze specjalnego filtra, który będzie znakiem solidarności z okazji Światowego Dnia Aids, a także wziąć udział w quizach edukacyjnych. Akcja zakończy się 17
grudnia 2021.

 

kondolencje

Zmarła prof. Barbara Kostka

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 20 listopada 2021 r.

prof. dr hab. Barbary Kostki

wieloletniego pracownika Zakładu Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej

wyjątkowego i życzliwego człowieka,

naukowca i wychowawcy wielu pokoleń studentów farmacji i analityki medycznej

 

Rodzinie oraz Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają

Władze i społeczność Wydziału Farmaceutycznego

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 1 grudnia o godzinie 11:50 na cmentarzu przy ul. Lodowej 78.

Profesor dr hab. Barbara Kostka była emerytowanym pracownikiem Zakładu Biochemii Farmaceutycznej UM w Łodzi. W 1960 r. uzyskała tytuł magistra farmacji, w 1971 r. została doktorem nauk farmaceutycznych, a w 1993 r. – dr hab. n. farm. w zakresie biochemii farmaceutycznej.

W latach 2002-2010, przez dwie kadencje, pełniła funkcję prodziekana ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej. Swoją pracą i zaangażowaniem wniosła istotny wkład, zarówno w rozwój, jak i obecny kształt kierunku analityka medyczna w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Od 1960 r. była aktywnym pracownikiem nauki, przez lata łącząc pracę naukową z działalnością organizacyjną i dydaktyczną. W swoich badaniach podejmowała problematykę z zakresu nauk farmaceutycznych, fitochemii, biochemii, a w ostatnich latach pracy zawodowej skupiła się głównie na badaniach różnych aspektów zaburzeń hemostazy. Opracowała i opatentowała nowatorską metodę oceny agregacji płytek krwi. Była współautorem ponad 100 publikacji, doniesień naukowych, jak również promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich i dwóch doktoratów.

Angażowała się w działalność Uczelni na wielu polach, była członkiem Senatu AM, Senackich Komisji AM/UM, oraz członkiem Senackiej Komisji ds. Nauczania i Wychowania, Senackiej Komisji ds. Klinicznych, członkiem Zespołu ds. Organizacji i Koordynowania studiów indywidualnych.

Przez wiele lat (1988-2005) była aktywnym Członkiem Rady redakcyjnej wydawnictwa Annales Academiae (Universitatis) Medicae Lodzensis oraz towarzystw naukowych – Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

Była wielokrotnie doceniania i nagradzana za swoją pracę dydaktyczna, naukową i organizacyjną, otrzymując m.in. odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi (1981), Odznakę Honorową „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia” (1987), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005) oraz nagrody JM Rektora – dydaktyczne (1963, 1973, 1988, 1996, 2005); naukowe (1973, 1984, 1997), Nagrodę Ministra Zdrowia i Opieki.

W 2017 r., za wkład w tworzenie i rozwój nauczania na kierunku analityka medyczna, została uhonorowana odznaczeniem „Zasłużony dla medycznej diagnostyki laboratoryjnej”, jednym z najważniejszych wyróżnień przyznawanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.

Pani Profesor pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci nie tylko jako człowiek nauki ale też jako człowiek Wielkiego Serca, zatroskany o młodsze pokolenie współpracowników oraz studentów.

Droga Pani Profesor Spoczywaj w Pokoju.

 

kondolencje

Listopad miesiącem naszej pamięci o zmarłych…

Listopad miesiącem… naszej pamięci o zmarłych…

W dniu 23 listopada (wtorek) o godz. 18.00

w Kościele św. Teresy i św. Jana Bosko w Łodzi ul. Kopcińskiego 1/3

zostanie odprawiona Msza św. w intencji zmarłych

Pracowników Wydziału Farmaceutycznego:

Barbary Klimek

Janusza Pogockiego

Anny Andrzejowskiej

Jolanty Adamek

Barbary Kostki

kondolencje

Kondolencje

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 15.11.2021 r.

naszej serdecznej koleżanki

Jolanty Adamek,

wieloletniego pracownika Katedry Chemii Medycznej.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają

Władze i społeczność Wydziału Farmaceutycznego.

Żegnaj Jolu!

Pamięć o Tobie, Twojej życzliwości, radości, otwartości, sumienności i zaangażowaniu w codzienną pracę, które dawałaś nam przez 47 lat pracy jest wskazówką jak iść przez życie z sercem na dłoni.

Zawsze będziesz naszą przyjaciółką, której uśmiech będzie trwać w naszych wspomnieniach…

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 22.11.2021 r. na cmentarzu Rzymsko-Katolickim parafii św. Józefa przy ul. Farnej 12 o godzinie 14:00

Akcja Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji pt. „Antybiotykoterapia pod lupą farmaceuty”

W dniach 25 października – 9 listopada 2021 r. odbyła się ogólnopolska akcja organizowana przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji pt. „Antybiotykoterapia pod lupą farmaceuty”. Szkolenie przygotowujące prelegentów miało miejsce w czwartek 21 października i przeprowadził je dr n. farm. Paweł Lisiecki z Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej. W akcji z łódzkiego Oddziału PTSF wzięło udział 29 wolontariuszy. Odwiedziliśmy 6 szkół, gdzie przeprowadziliśmy 18 prelekcji, z czego 2 online.

          

Centrum Kształcenia Podyplomowego – nabór jesień 2021

Szanowni Państwo!

Informujemy, że CKP UM w Łodzi wystąpiło do CMKP w Warszawie o zwiększenie liczby miejsc szkoleniowych dla diagnostów w ramach specjalizacji z Laboratoryjnej Genetyki Medycznej.

Udało się! Otrzymaliśmy akredytację i zwiększyliśmy o 48 liczbę miejsc szkoleniowych!

Cieszymy się, że możemy ogłosić nabór jesień 2021 w tej dziedzinie, ciągle cieszącej się dużym zainteresowaniem wśród Państwa.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uruchamia nabór jesień 2021 na:

Specjalizacje dla diagnostów laboratoryjnych z:

  • Laboratoryjnej Genetyki Medycznej – 24 miejsca
  • Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej – 21 miejsc

Specjalizację dla farmaceutów z :

  • Farmacji Aptecznej – 25 miejsc

Osoby ubiegające się składają wniosek o rozpoczęcie danej specjalizacji za pomocą konta w systemie SMK (System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych) do wojewody na terenie, którego zamierzają odbywać szkolenie specjalizacyjne, w terminie: 15 listopada – 15 grudnia 2021 r.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół CKP