Category Archives: Aktualności

Kondolencje

Śmierć stawia nas  w obliczu bezsilności,
która nas obezwładnia i  zabiera w nieznane.

A kiedy pojawia się kradnąc ukochaną osobę ,
przeszywa serce bólem i odznacza w nim swoje piętno,
które przypomina nam jacy jesteśmy wobec niej bezsilni.

 

 

 

Łącząc się w bólu z Kierownikiem Dziekanatu
mgr Alicją Wrężel
składamy wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia
z powodu śmierci Męża Marka, wieloletniego pracownika Uniwersytetu Medycznego.

Władze oraz wszyscy pracownicy Wydziału Farmaceutycznego

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 10 grudnia br. o godzinie 13:00 na Cmentarzu Komunalnym „Doły”

11 grudnia br. o godzinie 18:00 w Kościele św. Teresy i św. Jana Bosko w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 1/3 zostanie odprawiona Msza święta w intencji zmarłego od pracowników Wydziału Farmaceutycznego.

Bezpłatne webinarium dla studentów i absolwentów kierunku Farmacja

 

Mamy przyjemność poinformować, że po raz kolejny Akademickie Biuro Karier w ramach inicjatywy Webinarium dla Medyka podjęło współpracę z Aptekami Gemini i 09.12.2020 organizuje bezpłatne webinarium dla studentów i absolwentów Farmacji.

Szczegółowe informacje znajdziecie tu: http://abk.umed.pl/zapraszamy-na-webinar-dla-farmaceutow/

Facebook: https://fb.me/e/90KKy4DbZ

Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

W dniach 18-24 listopada 2020 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (WAAW, ang. World Antibiotic Awareness Week), ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w  2015 r.  W tym roku działania informacyjne mają na celu przeciwdziałanie w dobie pandemii COVID-19 pogorszeniu kryzysu trwającego w obszarze oporności patogenów bakteryjnych na antybiotyki – „Zjednoczeni w ochronie antybiotyków” (“United to preserve antimicrobials” WHO).

 

http://www.wsse.gda.pl/media/k2/attachments/ulotka_kampanii_EDWA_2020.pdf

Listopadowe wspomnienie

Listopad to miesiąc szczególnej pamięci o zmarłych

 

W dniu 4 listopada o godz. 18.00

w Kościele św. Teresy i św. Jana Bosko

w Łodzi przy ul. Kopcińskiego

zostanie odprawiona Msza Święta

w intencji zmarłych w minionym roku

nauczycieli akademickich oraz pracowników naszego Wydziału:

Profesora Ryszarda Wierzbickiego

Profesor Barbary Kotełko

Profesor Marii Michalskiej

Dr Stanisława Majeranowskiego

Dr Teresy Olczak-Andryszek

Mgr Małgorzaty Zysk

Informacja na temat potrzeby wsparcia jednostek ochrony zdrowia przez studentów Uczelni

Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, w imieniu Wojewody Łódzkiego i Władz Uczelni zwracamy się z prośbą do studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi o udzielenie wsparcia, poprzez świadczenie pracy na rzecz jednostek ochrony zdrowia.

Link do zgłoszenia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsy_gGQtp8CbDRBqg2BhweFniLepIs-XF5ec5LZ6c9zIccXQ/viewform

Przedłużanie ważności ELS – ważna informacja

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1833)  w przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Zatem elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność bez konieczności potwierdzenia ich ważności w sposób dotychczasowy, tj. poprzez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach legitymacji hologramu.

Słowacki Program Stypendialny

Słowacki Program Stypendialny

SAIA (eng. Slovak Academic Information Agency) zaprasza słowackich oraz zagranicznych studentów do skorzystania z programu stypendialnego: National Scholarship Programme of the Slovak Republic.

Program ma na celu wspieranie nauki, dydaktyki, badawczych i artystycznych pobytów na uniwersytetach i jednostkach badawczych oraz mobilności dwustronnych – zarówno dla osób przyjeżdżających na Słowację, jak i osób pochodzenia słowackiego za granicą.

Termin składania wniosków upływa 31 października o godzinie 16:00.

Więcej informacji można uzyskać także na oficjalnej stronie internetowej programu – www.scholarships.sk lub kontaktując się bezpośrednio z p. Ondrej Aradský  (nsp-foreign@saia.sk).

Program finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowacji.

SAIA to  pozarządowa organizacją non-profit, zajmującą się wdrażaniem programów i usług mających na celu między innymi udzielenie pomocy w internacjonalizacji edukacji i badań na Słowacji.

Zaproszenie na wykład „Praca safety assessora – teoria i praktyka”

Safety assessor – kim jest? Studencie, może to praca dla Ciebie? Szansa na ciekawy rozwój zawodowy? Pożądany zawód w dobie rozwoju branży kosmetycznej?

Safety assessor- to osoba, której wykształcenie (chemiczne, kosmetologiczne, farmaceutyczne i pokrewne), wiedza, ale też specjalistyczny kurs zakończony uzyskaniem certyfikatu, stanowią o bezpieczeństwie stosowanych przez nas produktów kosmetycznych. Zajmuje się oceną kosmetyku na podstawie informacji uzyskanych od producenta, ale również baz toksykologicznych. Konieczna jest również szczegółowa znajomość aktualnego prawa w tej dziedzinie.

Dyrektywa Kosmetyczna nakłada na producenta kosmetyków obowiązek dochowania szczególnej staranności dotyczący bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Nad bezpieczeństwem kosmetyku czuwa safety assessor, który zajmuje się opracowywaniem raportów bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Tylko kosmetyki posiadające raport bezpieczeństwa mogą zostać wprowadzone do obrotu.

Aby dowiedzieć się, jak ciekawy jest to zawód, weź udział w spotkaniu z dr n. chem. Joanną Fabrowską -Balą, absolwentką chemii kosmetycznej UMCS w Lublinie i UAM w Poznaniu, właścicielką firmy Cosmetics Care (http://www.cosmeticscare.eu/o-mnie/) oferującą fachową pomoc w zakresie oceny bezpieczeństwa kosmetyków, przygotowywaniu dokumentacji produktów kosmetycznych i weryfikacji zgodności produktów z obowiązującymi przepisami prawnymi. Jest autorką bloga dotyczącego regulacji prawnych w sektorze kosmetycznym. Pasjonatka kosmetyków, szczególnie tych, które bazują na substancjach botanicznych.

Gdzie? Wydział Farmaceutyczny, Aula im. prof. Zofii Jerzmanowskiej (4A i 4B)

Kiedy? 13 października 2020 roku o godzinie 16:30

Dla kogo? Studenci kierunków: analityka medyczna, biotechnologia, farmacja, kosmetologia

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, liczba miejsc ograniczona – zapisy droga mailową, chęć udziału w wykładzie proszę zgłaszać mailowo na adres: anna.erkiert-polguj@umed.lodz.pl

Oferta stypendialna DAAD Niemcy

Zapraszamy na cykl spotkań informacyjnych online na temat stypendiów DAAD do Niemiec.

Spotkania skierowane są do studentów, absolwentów i doktorantów, a także pracowników biur współpracy z
zagranicą polskich uczelni i wszystkich osób zainteresowanych programami stypendialnymi DAAD.

Cykl obejmuje cztery spotkania. Można wziąć udział w wybranych wydarzeniach lub zarejestrować się na wszystkie:

  • 12 i 14 października (termin do wyboru), godz. 15.00-15.45: Stypendia DAAD do Niemiec: możliwości, zasady, terminy
  • 19 października, godz. 15.00-15.45: Stypendia na studia typu Master w Niemczech
  • 4 listopada, godz. 15.00-15.45:  Stypendia na kursy jęz. niemieckiego w Niemczech

Szczegółowe informacje i rejestracja:
https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/cykl-webinarow-stypendia-daad-do-niemiec/

Facebook:
https://www.facebook.com/daadpolska/photos/a.264082400426596/1628137847354371

Szczegółową ofertę stypendialną, inne pomocne informacje oraz kontakt do DAAD w Warszawie znajdą Państwo na stronie internetowej www.daad.pl

Broszura DAAD

List Władz Wydziału

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci i Pracownicy Wydziału Farmaceutycznego,

przed nami kolejny rok akademicki, ale już teraz wszyscy mamy świadomość, że będzie to rok wyjątkowy. Przed całą naszą społecznością stoi wielkie wyzwanie, aby w czasie pandemii COVID-19 zachować ciągłość i odpowiedni poziom kształcenia przyszłych farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych i kosmetologów.

W zawodach medycznych, których kształcenie opiera się głównie na zajęciach praktycznych, laboratoryjnych i klinicznych, nie możemy prowadzić nauczania wyłącznie w formie online. Dlatego podjęliśmy decyzję, że na naszym Wydziale zajęcia prowadzone będą w formie mieszanej, ze znaczącym udziałem zajęć stacjonarnych. Dzięki wysiłkom Kierowników przedmiotów i pracowników Dziekanatu udało się wypracować plany umożliwiające prowadzenie wykładów w formie zdalnej (synchronicznej lub asynchronicznej) oraz przeważającej większości pozostałych zajęć (seminariów, ćwiczeń praktycznych, laboratoryjnych i klinicznych) w formie stacjonarnej w siedzibie Uniwersytetu. Szczegółowe informacje o formie i trybie prowadzenia zajęć z poszczególnych przedmiotów Studenci będą mogli znaleźć w sylabusach przedmiotów zamieszczonych w Wirtualnej Uczelni.

Zachęcamy również Starostów poszczególnych lat do pozostawania w stałym kontakcie z Kierownikami przedmiotów. Musimy mieć świadomość, że na obecnym etapie nikt nie jest w stanie przewidzieć, jaki będzie dalszy przebieg epidemii. Dlatego prosimy zarówno Studentów, jak i Pracowników o wyrozumiałość i elastyczność w przystosowywaniu do pojawiających się nowych sytuacji. Ponieważ nie możemy wykluczyć, że obecne zasady prowadzenia zajęć będą modyfikowane już w trakcie roku akademickiego.

Na koniec gorąca prośba do wszystkich Państwa, w obecnej sytuacji epidemiologicznej musimy przede wszystkim zachować szczególną ostrożność i rozsądek oraz pamiętać o wymogach sanitarno-epidemiologicznych. Podstawowym warunkiem prowadzenia bezpiecznych zajęć dydaktycznych jest niebagatelizowanie zagrożenia, noszenie maseczek, fartuchów, mycie i dezynfekcja rąk.
Bądźmy rozsądni i odpowiedzialni za siebie i innych, tylko to pozwoli nam w bezpieczny sposób zrealizować zaplanowany na ten rok program oraz zachować wysoką jakość nauczania.

Dziekan i Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi