Category Archives: Konferencje

II Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji naukowo-szkoleniowej.
„II Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej” organizowanej przez Katedrę Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Konferencja odbędzie się 27 marca 2020 roku w budynku głównym Wydziału Farmaceutycznego, ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław. Uroczyste otwarcie konferencji jest zaplanowane na godzinę 09:00.

Zaplanowane są trzy sesje tematyczne: medycyna podróży, medycyna transplantacyjna oraz alergologia i immunologia.
Dodatkowo przewidzieliśmy dwie sesje warsztatowe: „Diagnostyka laboratoryjna w monitorowaniu zdrowia reprodukcyjnego człowieka” oraz „Kontrola jakości w codziennej praktyce”.

Diagnostom laboratoryjnym przysługuje 8 twardych punktów edukacyjnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.konferencje.umed.wroc.pl/wroclawskiespotkanieml

 

II Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej pod tytułem: „Młodzi Diagności w Łodzi”

W dniu 16 i 17 listopada 2018 (szczegółowy plan konferencji na stronie konferencji) odbędzie się II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Medycyny Laboratoryjnej pod tytułem: 

„Młodzi Diagności w Łodzi”. Jest ona skierowana do studentów, czynnych diagnostów i doktorantów związanych z tematyką diagnostyki laboratoryjnej.

Wydarzenie odbędzie się w Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Ul. Pomorska 247/249, 92-213 Łódź

AULA ZACHODNIA.

 Organizatorem konferencji jest Łódzkie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej.

Relację z wydarzenia możecie Państwo śledzić na:stronie naszej konferencji:

 http://ltsml.konferencja.umed.pl/

i facebook-u: https://www.facebook.com/mdwlodzi/

I-sze Spotkanie Szkoleniowo-Warsztatowe „Farmaceuci dla Pacjentów”

Szanowni Państwo,

 

w sobotę 20.10.2018 w Gmachu Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi odbyło się I-sze Spotkanie Szkoleniowo-Warsztatowe „Farmaceuci dla Pacjentów. W wydarzeniu wzięło udział blisko 150 osób, w tym farmaceuci, pacjenci seniorzy oraz studenci IV i V roku na kierunku farmacja. Spotkanie „Farmaceuci dla Pacjentów” to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, którego program objął dwa panele: jeden dla farmaceutów (kurs S.C. 1.40/2018/1 „Opieka farmaceutyczna: Geriatria”) i jeden dla pacjentów. Wykłady wygłosiło wielu pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w tym pracownicy Wydziału Farmaceutycznego.

Mimo jesiennej aury, pacjenci seniorzy oraz farmaceuci nie zawiedli a Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze, kończąc się w późnych godzinach popołudniowych. Pacjenci byli szczególnie zadowoleni, ponieważ mieli okazję, by spokojnie porozmawiać z farmaceutami o problemach związanych ze stosowaną farmakoterapią. Z kolei farmaceuci chętnie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozwiązywania tychże problemów.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem przez JM Rektora UM w Łodzi – Prof. dr hab. Radzisława Kordka, przez Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – Prof. dr hab. Darię Orszulak-Michalak oraz Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej – Pana Mgr Pawła Stelmacha.

Organizatorzy wydarzenia pragną podziękować między innymi:

– wszystkim prelegentom, którzy wygłosili wykłady,
– farmaceutom – liderom stanowisk przeglądów lekowych,
– farmaceutom i pacjentom, którzy wzięli udział w Spotkaniu,
– pracownikom Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi,
– pracownikom Biura Promocji UM w Łodzi,
– studentkom i studentom na kierunku farmacja z IV i V roku
– oraz Patronom, Sponsorom i Partnerom, bez pomocy i bez wsparcia których nie odbyłoby się I-sze Spotkanie Szkoleniowo-Warsztatowe.

Więcej informacji i galerię zdjęć można znaleźć na stronie:

http://farmaceucidlapacjentow.umed.pl/


Komitet Organizacyjny:

dr hab. Magdalena Jasińska-Stroschein

dr hab. Anna Wiktorowska-Owczarek

dr Michał Dudarewicz
dr Marta Jóźwiak-Bębenista
dr Michał Karbownik

I Spotkanie Szkoleniowo-Warsztatowe „Farmaceuci dla Pacjentów”

Szanowni Państwo,

zapraszamy na I Spotkanie Szkoleniowo-Warsztatowe „Farmaceuci dla Pacjentów”, które odbędzie się w dniu 20.10.2018 r. (sobota) w Gmachu Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na ul. Muszyńskiego 1.

W ramach Spotkania odbędzie się szkolenie dla farmaceutów poświęcone problematyce opieki farmaceutycznej nad seniorem z chorobą przewlekłą. Kurs Opieka farmaceutyczna: Geriatria” (S.C. 1.40/2018/1) zostanie zakończony testem sprawdzającym, którego zaliczenie umożliwi uzyskanie 8 punktów edukacyjnych w ramach szkolenia ciągłego, potwierdzone wydaniem certyfikatu. Warunkiem udziału farmaceutów w Spotkaniu jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty do Biura Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi (www.okp.umed.pl).

Koszt udziału dla magistrów farmacji to jedynie 35,- PLN.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://farmaceucidlapacjentow.umed.pl/

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!
Komitet Organizacyjny

II KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA STUDENTÓW WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

W dniach 13-14 kwietnia 2018 r. na Wydziale Farmaceutycznym odbędzie się II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Studentów tego Wydziału.

Wśród zaproszonych gości znajdą się wybitni Wykładowcy naszej Uczelni oraz Przedstawiciele różnych grup pracodawców działających w obszarze farmacji, kosmetologii i diagnostyki laboratoryjnej. W trakcie Konferencji prowadzone będą zajęcia warsztatowe oraz wykłady przeznaczone dla Studentów kierunków: Farmacja, Analityka medyczna i Kosmetologia.

Konferencja organizowana jest z udziałem Przedstawicieli organizacji studenckich działających na Wydziale Farmaceutycznym: Młoda Farmacja, Studenckie Koło Naukowe Kosmetologii, Łódzkie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej.

Udział studentów w Konferencji jest bezpłatny. W programie przewidziany jest konkurs prezentowanych prac. W trakcie Konferencji planowane jest również spotkanie towarzyskie.

Otwarcie Konferencji nastąpi w dniu 13 kwietnia 2018 r. (piątek) o godzinie 12.45.

ZAPRASZAMY

 

Konferencja Juvenes Pro Medicina 2018

Szanowni Państwo,

 

w imieniu Studenckiego Towarzystwa Naukowego (STN) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Prof. dr hab. Ewy Sewerynek, Kuratora STN, serdecznie zapraszam do udziału w 56. Ogólnopolskiej i 14. Międzynarodowej Konferencji „Juvenes Pro Medicina”. Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 maja 2018 r. i mogą wziąć w niej udział studenci i młodzi naukowcy, będący na początku swojej pracy zawodowej. W tym roku przewidziano 24 sesji tematycznych, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie.

Na uczestników konferencji czekają tzw. welcome bagi a zwycięzcy poszczególnych sesji zostaną uhonorowani wartościowymi nagrodami.

Termin nadsyłania abstraktów upływa w dniu 25 marca 2018 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://jpm.umed.pl/

 

Z poważaniem

Sylwia Trela

Koordynator sesji Pharmacy

Zaproszenie do udziału w VIII Sesji Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy wszystkich tegorocznych magistrantów, którzy chcą przedstawić wyniki swoich badań z dziedziny chemii oraz obszarów pokrewnych, do uczestnictwa w VIII Sesji Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików. Tegoroczna Sesja jest organizowana pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. dr hab. Antoniego Różalskiego i odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. (czwartek) na Wydziale Chemii UŁ przy ul. Tamka 12.


Termin nadsyłania zgłoszeń i streszczeń: 12 maja 2017 r. (piątek)


Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.chemia.uni.lodz.pl/sesja/index.html