1

Dziekan

prof. dr hab. n. farm. Daria Orszulak-Michalak

2

Prodziekan ds. Nauki

dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Anna Kilanowicz-Sapota

3

Prodziekan ds. Dydaktyki

dr hab. n. farm. prof. nadzw. UM Paweł Szymański

4

Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej

dr hab. n. med. Joanna Sikora

5

Prodziekan ds. Oddziału Kształcenia Podyplomowego

prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak

6

Prodziekan ds. Oddziału Kosmetologii

prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Budzisz

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Brzezińska

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego

prof. dr hab. n. farm. Ewa Balcerczak

dr hab. n. farm. prof. nadzw. UM Kazimiera Henryka Bodek

dr hab. n. farm. Katarzyna Błaszczak-Świątkiewicz

dr hab. n. farm. Elżbieta Bruchajzer

dr hab. n. farm. Iwona Głowacka

dr hab. n. farm. Magdalena Jasińska-Stroschein

dr hab. n. farm. Urszula Kalinowska-Lis

dr hab. n. chem. prof. nadzw. UM Bolesław Karwowski

prof. dr hab. n. farm. Aleksander Kufelnicki

dr hab. n. farm. Łukasz Kuźma

prof. dr hab. n. farm. Wojciech Mielicki

prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Mikiciuk-Olasik

prof. dr hab. n. farm. Marek Mirowski

dr hab. n. farm. Jolanta Nawrot-Modranka

prof. dr hab. n. farm. Justyn Ochocki

dr hab. n. farm. inż. prof. nadzw. UM Monika Olszewska

dr hab. n. farm., lek med. Jacek Owczarek

dr hab. n. farm. Ewelina Piątczak

dr hab. n. farm. Bogusława Pietrzak

dr hab. n. chem. prof. nadzw. UM Dorota Piotrowska

prof. dr hab. n. med. Helena Rotsztejn

dr hab. n. farm. Aleksandra Sałagacka-Kubiak

prof. dr hab. n. farm. Eligia Szewczyk

prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Szymańska

prof. dr. hab. n. farm. Krzysztof Walczyński

prof. dr hab. n. farm. Halina Wysokińska

dr hab. n. farm. Jadwiga Zalewska-Kaszubska

prof. dr hab. n. farm. Jolanta Zawilska

Pozostali nauczyciele akademiccy

dr n. med. Anna Erkiert-Polguj

dr n. farm. Izabela Grzegorczyk-Karolak

dr n. farm. Agnieszka Kicel

dr n. farm. Michał Kołodziejczyk

dr n. farm. Marta Żebrowska

Pracownicy niebędący nauczycielemi akademickimi

mgr Kamila Marat-Murgrabia

Janusz Pogocki

Doktorant

mgr Marcin Ciszewski

Studenci

Weronika Grzegrzółka

Piotr Grzonkowski

Krzysztof Halczuk

Renata Kadłubek

Łukasz Mateusiak

Katarzyna Mazur

Katarzyna Niebudek

Aleksander Śpiewak

Kacper Traczyk

Krystyna Tulicka