1

Dziekan

prof. dr hab. n. farm. Daria Orszulak-Michalak

2

Prodziekan ds. Nauki

dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Anna Kilanowicz-Sapota

3

Prodziekan ds. Dydaktyki

prof. dr hab. n. farm. Paweł Szymański

4

Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej

dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Joanna Sikora

5

Prodziekan ds. Oddziału Kształcenia Podyplomowego

prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak

6

Prodziekan ds. Oddziału Kosmetologii

prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Budzisz

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Brzezińska

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego

prof. dr hab. n. farm. Ewa Balcerczak

dr hab. n. farm. Katarzyna Błaszczak-Świątkiewicz

dr hab. n. farm. Elżbieta Bruchajzer

dr hab. n. farm. Iwona Głowacka

dr hab n. farm. Izabela Grzegorczyk-Karolak

dr hab. n. farm. Magdalena Jasińska-Stroschein

dr hab. n. farm. Urszula Kalinowska-Lis

dr hab. n. chem. prof. nadzw. UM Bolesław Karwowski

prof. dr hab. n. farm. Aleksander Kufelnicki

dr hab. n. farm. Łukasz Kuźma

prof. dr hab. n. farm. Wojciech Mielicki

prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Mikiciuk-Olasik

prof. dr hab. n. farm. Marek Mirowski

dr hab. n. farm. Jolanta Nawrot-Modranka

prof. dr hab. n. farm. Justyn Ochocki

dr hab. n. farm. inż. prof. nadzw. UM Monika Olszewska

dr hab. n. farm. lek. med. Jacek Owczarek

dr hab. n. farm. Ewelina Piątczak

dr hab. n. farm. prof. nadzw. UM Bogusława Pietrzak

prof. dr hab. n. farm. Dorota Piotrowska

prof. dr hab. n. med. Helena Rotsztejn

dr hab. n. farm. Aleksandra Sałagacka-Kubiak

prof. dr hab. n. farm. Eligia Szewczyk

prof. dr hab. n. farm. Krzysztof Walczyński

dr hab. n. farm. Jadwiga Zalewska-Kaszubska

prof. dr hab. n. farm. Jolanta Zawilska

Pozostali nauczyciele akademiccy

dr n. farm. Adam Daragó

dr n. med. Anna Erkiert-Polguj

dr n. farm. Agnieszka Kicel

dr n. farm. Michał Kołodziejczyk

dr n. farm. Marta Żebrowska-Nawrocka

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

mgr Kamila Marat-Murgrabia

Janusz Pogocki

Studenci

Piotr Grzonkowski

Joanna Jastrzębska

Emilia Maleszak

Katarzyna Mazur

Paulina Napieralska

Piotr Nazarek

Adam Popiołek

Krystian Skrobisz

Aleksander Śpiewak

Kacper Traczyk

Klaudia Zargaryan

Przedstawiciel Studium Doktoranckiego

mgr Dagmara Szmajda