Category Archives: Aktualności

Zaproszenie do udziału w VIII Sesji Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy wszystkich tegorocznych magistrantów, którzy chcą przedstawić wyniki swoich badań z dziedziny chemii oraz obszarów pokrewnych, do uczestnictwa w VIII Sesji Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików. Tegoroczna Sesja jest organizowana pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. dr hab. Antoniego Różalskiego i odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. (czwartek) na Wydziale Chemii UŁ przy ul. Tamka 12.


Termin nadsyłania zgłoszeń i streszczeń: 12 maja 2017 r. (piątek)


Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.chemia.uni.lodz.pl/sesja/index.html

Łódzkie nagradza najzdolniejszych!

XI edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego

1 lutego 2017 roku rozpoczyna się XI edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:

 1. nauki społeczne
 2. nauki ekonomiczne
 3. nauki prawne
 4. nauki matematyczne
 5. nauki fizyczne
 6. nauki chemiczne
 7. nauki biologiczne
 8. nauki o Ziemi
 9. nauki techniczne
 10. nauki medyczne
 11. nauki farmaceutyczne

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 1 lutego 2017 r. do 2 marca 2017 r.

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:

Departament Kultury i Edukacji

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.

Kontakt

Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:


Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji, zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl (zakładka: Edukacja –> Stypendia) oraz Biuletynu Informacji Publicznej lub www.intelektualne.lodzkie.pl, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.

FARM@BIO – zaproszenie na wykład i seminarium

Szanowni Państwo,

zapraszamy uczestników projektu FARM@BIO na wykład: Novel Dopamine D3 Receptor Agonist with High In Vivo Activity 2 marca 2017 roku o godzinie 15:00 w auli 4A oraz na seminarium Histamine H3 Receptor Antagonists – Specific vs. Multiple Targeting 3 marca 2017 roku o godzinie 14:00 w auli 4A.

Zajęcia poprowadzi:

Holger STARK, PhD
Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Pharmaceutical and Medicinal Chemistry

II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Farmacja w przemyśle”

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, iż w dniu 9 kwietnia 2017 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (ul. Przybyszewskiego 37a) odbędzie się II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Farmacja w przemyśle”.

Mogą w niej wziąć udział studenci i tegoroczni absolwenci kierunku farmacja oraz studenci i tegoroczni absolwenci takich kierunków, jak biotechnologia, chemia, inżynieria chemiczna i technologia chemiczna na polskich uczelniach publicznych.

W ramach Konferencji odbędzie się Studencki Konkurs Prac Naukowych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 26 lutego 2017 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.ispe.ump.edu.pl/konferencja-fwp/ oraz na stronie https://www.facebook.com/konferencjafarmacjawprzemysle/?fref=ts.

Zapraszamy do udziału!

Dodatkowa rekrutacja do projektu FARM@BIO

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniach i warsztatach w ramach projektu FARM@BIO, na które zostały jeszcze wolne miejsca.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dodatkowych zajęciach, które pozwolą na wzrost kompetencji oraz szans na rynku pracy!

Wszystkie informacje dostępne są tutaj.

prof. dr. hab. n. farm. Daria Orszulak-Michalak w składzie Zespołu Ekspertów

Miło nam zakomunikować, że Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr. hab. n. farm. Daria Orszulak-Michalak została powołana w skład Zespołu Ekspertów do opiniowania jednostek organizacyjnych ubiegających się o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego i staży kierunkowych w dziedzinie Farmacji Szpitalnej oraz została jej powierzona funkcja Przewodniczącej Zespołu.

akt

IX Kongres Młodej Farmacji

kon_lodz_logo-350x350Studenci koordynujący IX Kongres Młodej Farmacji serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do BEZPŁATNEGO udziału w części edukacyjnej Kongresu.

Kongres Młodej Farmacji jest najważniejszym wydarzeniem Zespołu Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego- Młodej Farmacji (MF). Tematem tegorocznego Kongresu jest „Farmaceuta w Przemyśle”. Studenci z dziewięciu Uczelni Medycznych w Polsce przyjadą do Łodzi, aby integrować się oraz wspólnie zagłębiać nową wiedzę, związaną stricte z branżą farmaceutyczną, ale także by rozwijać swoje umiejętności miękkie. Warsztaty oraz wykłady poprowadzą specjaliści z branży farmaceutycznej.

Miejsce wydarzenia: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251

Czas wydarzenia: 29.09-02.10.2016

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie tego formularza:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfg03We3oqoBA0xFwvjMTTlyAdzpRDP2iqk7nSt14wmeh9jA/viewform