Strona główna  |  Chwalimy się – ranking efektywności dorobku naukowego

konkurs

Chwalimy się – ranking efektywności dorobku naukowego

Informujemy, że wśród wiodących jednostek organizacyjnych pod względem naukowym o najwyższej punktacji i efektywności oraz nauczycieli akademickich posiadających największy dorobek naukowy, na podstawie rankingu sporządzonego w oparciu o dane publikacyjne za poprzedni rok kalendarzowy (według stanu na dzień 31 marca 2022 r.). znaleźli się naukowcy z grona Wydziału Farmaceutycznego.

W grupie nauczycieli o największym dorobku naukowym: prof. dr hab. Elżbieta Budzisz z Zakładu Chemii Surowców Kosmetycznych i prof. dr hab. Paweł Szymański z Zakładu Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji.

Kierownicy jednostek o najwyższej punktacji: dr hab. prof. uczelni Łukasz Kuźma

Kierownicy jednostek o najwyższej efektywności: prof. dr hab. Bolesław Karwowski, dr hab. prof. uczelni Monika Sienkiewicz

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!