Category Archives: Bez kategorii

EIT Health Smart-Up Lab

Szanowni Studenci i Doktoranci,

Enter the entrepreneurs Jungle and start Your Adventure!!!

 

We would like to invite you to 3-months international solution-driven e-Lab education programme for future innovation leaders!

It’s 4th edition of EIT Health Smart-Up Lab programme organized in Łódź (Poland), Naples (Italy) and Tartu (Estonia).

Take part and learn about ideation processes, business planning, entrepreneurship, value creation, market research, financing, product presentation, fast prototyping, speed dating, design thinking and many other issues connected with business creation.

The project also assumes the creation of interdisciplinary project teams, that will develop their ideas and products under dedicated mentoring. Print Your Ideas in 3D, an find the way to the market!

Payment for the participation is 100 PLN, the majority of programme costs is covered by the EIT Health.

The spring edition of the programme will be provided in English.

 

WHERE: Most of the activities will take place in the Information and Library Center of the Medical University of Lodz at 2 Muszyńskiego St.

WHEN: The Spring edition starts in March 2020

HOW: Don’t hesitate, register now! We wait for the applications till 29.02.2020

Check it out: http://enterthejungle.eu/

Click for more info and registration form: http://medihub.zone/sul2020

 

 

 

 

Konkurs prac magisterskich – Analityka medyczna

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego oraz Łódzkie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej (ŁTSML) zapraszają absolwentów kierunku Analityka medyczna do uczestnictwa w Konkursie prac magisterskich,który odbędzie się 26 lutego 2020 roku o godzinie 17:00 w sali Rady Wydziału (ul. Muszyńskiego 1).

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac magisterskich związanych z tematyką diagnostyki laboratoryjnej/medycyny laboratoryjnej studentów kierunku analityka medyczna w roku akademickim 2018/2019.

Regulamin Konkursu prac magisterskich.

II KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA STUDENTÓW WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

W dniach 13-14 kwietnia 2018 r. na Wydziale Farmaceutycznym odbędzie się II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Studentów tego Wydziału.

Wśród zaproszonych gości znajdą się wybitni Wykładowcy naszej Uczelni oraz Przedstawiciele różnych grup pracodawców działających w obszarze farmacji, kosmetologii i diagnostyki laboratoryjnej. W trakcie Konferencji prowadzone będą zajęcia warsztatowe oraz wykłady przeznaczone dla Studentów kierunków: Farmacja, Analityka medyczna i Kosmetologia.

Konferencja organizowana jest z udziałem Przedstawicieli organizacji studenckich działających na Wydziale Farmaceutycznym: Młoda Farmacja, Studenckie Koło Naukowe Kosmetologii, Łódzkie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej.

Udział studentów w Konferencji jest bezpłatny. W programie przewidziany jest konkurs prezentowanych prac. W trakcie Konferencji planowane jest również spotkanie towarzyskie.

Otwarcie Konferencji nastąpi w dniu 13 kwietnia 2018 r. (piątek) o godzinie 12.45.

ZAPRASZAMY

 

Egzamin doktorski z filozofii

W imieniu Kierownika Studium Doktoranckiego Pani Prof. dr hab. n. med. Anny Woźniackiej, uprzejmie informujemy, iż egzaminy doktorskie z przedmiotu Filozofia będą przeprowadzane przez dwie Panie Profesor Uniwersytetu Łódzkiego:

  1. Panią Profesor Aldonę Pobojewską, tel.: 731 993 118;
  2. Panią Profesor Barbarę Tuchańską, tel.: 606 163 602.