Strona główna  |  Chwalimy się!

konkurs

Chwalimy się!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pani dr hab. Magdalena Markowicz-Piasecka, prof. uczelni z Zakładu Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji została laureatką V edycji grantów naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Dofinansowany projekt realizowany jest we współpracy z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz School of Pharmacy, University of Eastern Finland. Zakłada weryfikację hipotezy badawczej, czy nowo zsyntetyzowane sulfonamidowe pochodne metforminy są efektywnie transportowane do komórek, przez co wykazują lepszą aktywność biologiczną niż lek macierzysty – metformina. Na podstawie wyników badań in vitro planuje się wyselekcjonować najbardziej obiecujące związki i ocenić ich właściwości farmakokinetyczne i biologiczne w warunkach in vivo.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu naukowych sukcesów!