Strona główna  |  Zmarł prof. Ryszard Glinka

kondolencje

Zmarł prof. Ryszard Glinka

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 22 marca 2024 roku

prof. dra hab. n. farm. Ryszarda Glinki

zasłużonego pracownika Uczelni, farmaceuty, kosmetologa, wychowawcy wielu pokoleń kosmetologów i farmaceutów w Łodzi, wieloletniego kierownika Katedry Chemii Medycznej, Katedry Kosmetologii, dyrektora Instytutu Technologii i Chemii Leków AM oraz w latach 2003-2008 prorektora ds. Budżetu i Finansów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składają składają Władze Wydziału Farmaceutycznego, pracownicy Katedry Kosmetologii i Zakładu Syntezy i Technologii Środków Leczniczych oraz społeczność akademicka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 4 kwietnia o godzinie 10:30 na Cmentarzu Wojskowym pw. Św. Jerzego przy ul. Wojska Polskiego 149 w Łodzi (wejście od Al. Palki)

Pan Profesor urodził się 16 września 1946 roku w Łodzi. W latach 1964-1970 odbył studia na kierunku Farmacja, które ukończył broniąc pracę magisterską pt „Synteza amidów pochodnych γ-aminopropyloheksahydrooksazepiny-1,4” wykonaną pod opieką prof. Barbary Kotełko.  22 lutego 1974 roku doktoryzował się  na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Łodzi, a w 1981 roku uzyskał stopień doktora  habilitowanego.

Dnia 17 kwietnia 1990 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Ryszardowi Glince tytuł naukowy profesora.  W latach 1986-1987 odbył zagraniczne staże naukowe w Institut Pharmazeutischen Chemie der Universität Goethe Münster  i w American Society of Perfumers, New York  w USA (1987).

Był pomysłodawcą i inicjatorem powstania kierunku Kosmetologia, który decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego został po raz pierwszy powołany na Uniwersytecie Medycznym (Akademii Medycznej) w 1997 roku. Dzięki jego inicjatywie i zaangażowaniu kierunek Kosmetologia zaczął się intensywnie rozwijać i w krótkim czasie na wielu Uczelniach państwowych i prywatnych pojawili się studenci studiujący kosmetologię. To zaangażowanie w rozwój kierunku widać było w prowadzonej działalności dydaktycznej. Prof. Ryszard Glinka prowadził zajęcia dydaktyczne w Podyplomowym Studium Kosmetycznym Politechniki Łódzkiej, Wyższych Studiach Kosmetycznych Akademii Medycznej w Bydgoszczy, Katedrze Kosmetologii Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu. Pełnił funkcje konsultanta firm farmaceutycznych i chemicznych: Farmaceutyczno-Kosmetycznego Instytutu w Tjan Jin, Chiny, Firmy Inter Fragrances,  Polfa, Chemiczno-Farmaceutycznej Spółdzielni Argon, Polfarmex, Pollena-Ewa, Jelfa i Biocom.

Cześć Jego pamięci.